Finans

Rekordhög utlåning till svenska exportbolag

Efterfrågan på finansiering till följd av covid-19 har ökat kraftigt vilket resulterat i en rekordhög utlåning för Svensk Exportkredit (SEK).

Publicerad 2020-07-16

Nyutlåningen för det andra kvartalet uppgick till 56,5 miljarder kronor, vilket är den näst högsta volymen för ett enskilt kvartal i bolagets historia. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den främsta anledningen till SEK:s höga utlåning är att svenska exportföretag haft behov av att stärka sin likviditetsberedskap.

– Många svenska exportörer tar höjd för att lågkonjunkturen kan bli långvarig och har därför stärkt sin likviditetsberedskap. I kristider söker låntagare en trygg hamn, då ökar intresset för statlig finansiering vilket vi sett såväl i denna kris som under finanskrisen, säger Catrin Fransson, vd på SEK i en skriftlig kommentar,

– SEK:s utlåning var mycket hög även i första kvartalet, men skillnaden är att exportföretagen nu har en längre planeringshorisont vilket vi ser i ökad efterfrågan på krediter med längre löptider. Dessutom ser vi fler ljusglimtar nu, inte minst i ett ökat antal slutkundsaffärer.

Trots ett mycket starkt kundresultat ger betydande avsättningar för förväntade kreditförluster samt omvärderingar av finansiella instrument ett lägre rörelseresultat för det andra kvartalet, 133 miljoner kronor (328) och ett nettoresultat om 101 miljoner kronor (262).

– SEK säkrar den ekonomiska prisrisken i finansiella instrument, men rörelser i marknadsvärdet ger ändå upphov till tillfälliga resultateffekter, menar Catrin Fransson.

Resultat januari-juni 2020 (jämfört med januari-juni 2019)

• Nyutlåning 89,8 miljarder kronor (45,4)
• Räntenetto 874 miljoner krnor (850)
• Rörelseresultat 290 miljoner kronor (680)
• Nettoresultat 224 miljoner kronor (536)
• Avkastning på eget kapital 2,3 procent (5,8)
• Totala kapitalrelationen uppgick till 20,4 procent (12/2019: 20,6)
• Resultat per aktie före och efter utspädning 56 kronor (134)

Platsannonser