Bank & FintechNyhet

Rekord för SEB:s provisionsnetto

Johan Torgeby, SEBJohan Torgeby, SEB
Johan Torgeby, vd och koncernchef SEB. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

SEB:s rörelseresultat för helåret 2021 uppgick till 30,9 miljarder kronor, bolåneportföljen ökade med 9 miljarder kronor och uppgick till 580 miljarder kronor (571).

Realtid.se

Provisionsnettot uppgick till 21 142 Mkr (18 063), vilket var en ökning på 17 procent jämfört med 2020, drivet av ihållande hög kundaktivitet inom divisionen Stora Företag & Finansiella Institutioner samt en ökning av det förvaltade kapitalet om 27 procent jämfört med föregående år.  Depåförvaringsvolymer ökade med 82 procent under 2021, huvudsakligen på grund av nya mandat. Avkastningen på eget kapital under 2021 uppgick till 13,9 procent, med en kapitalbuffert över myndighetskravet om 590 baspunkter. Det framgår av kvartalsrapporten.

Utlåningen till allmänheten ökade med 27 miljarder kronor under det fjärde kvartalet. Utlåning till icke-finansiella företag ökade med 31 miljarder kronor, som ett resultat av ökad efterfrågan och delvis på grund av den svagare svenska kronan. Hushållsutlåningen växte med 13 miljarder kronor under det fjärde kvartalet främst inom bolån både i Sverige och Baltikum.

Det förvaltade kapitalet uppgick till 2 682 miljarder kronor (2 422). Marknadsvärdet följde aktiemarknaden och ökade med 237 miljarder kronor under kvartalet (29). In- och utflödet, netto, av det förvaltade kapitalet uppgick till
23 miljarder kronor under kvartalet (-8).

Annons

Depåförvaringsvolymen uppgick till 21 847 miljarder kronor (14 237). 

SEB:s kreditportfölj som omfattar lån, ansvarsförbindelser och derivat, ökade med 137 miljarder kronor under det fjärde kvartalet till 2 828 miljarder kronor (2 691). Företagsportföljen ökade med 136 miljarder kronor på grund av transaktionsrelaterad kredittillväxt och delvis till följd av den svagare svenska kronan. Övriga segment var i princip oförändrade och en ökning i svenska bolån motsvarades av minskade lånelöften.

Styrelsen föreslår till årsstämman en utdelning om 6:00 kronor per A- och C-aktie vilket motsvarar cirka 51 procent av nettoresultatet för räkenskapsåret 2021. Totalt uppgår utdelningen till 12,9 miljarder kronor, beräknat på totala antalet emitterade aktier per den 31 december 2021, exklusive egna innehav.

Annons

Inom företagssegmentet fortsatte nettoinflödet av betalkunder. Under kvartalet ökade utlåningsvolymerna inom samtliga portföljer, huvudsakligen till de större kunderna. Sammantaget ökade företagsutlåningen med 11 miljarder kronor till 288 miljarder kronor (276). 

Bolåneportföljen ökade med 9 miljarder kronor och uppgick till 580 miljarder kronor (571).

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 7,5 miljarder kronor med en avkastning på eget kapital om 12,9 procent och en kapitalbuffert över myndighetskravet på 590 baspunkter.     

Annons

Räntenettot uppgick till 6 716 miljoner kronor (6 559), väntat 6 670 miljoner kronor.  Provisionsnettot blev 5 885 miljoner kronor (4 774), väntat var 5 328 miljoner kronor. 

Tradingnettot uppgick till 1 263 miljoner kronor (1 784), konsensus 1 496 miljoner kronor.  Rörelsekostnaderna uppgick till 6 097 miljoner kronor (5 842), analytikerkonsensus var 5 982 miljoner kronor. 

Kreditförlusterna uppgick till 299 miljoner kronor (835), väntat var 274 miljoner kronor.  Rörelseresultatet blev 7 476 miljoner kronor (6 382), väntat var 7 317 miljoner kronor. 

Nettoresultatet blev 6 198 miljoner kronor (5 123).

Under 2022 planerar SEB att distribuera mellan 5-10 miljarder kronor genom aktieåterköp, beroende på marknadsförhållanden.

– När vi blickar framåt ämnar vi bygga på vår starka position och fortsätta resan vi påbörjade för tre år sedan, där vi ytterligare investerar i vår verksamhet. På så vis strävar vi efter att löpande utveckla våra förmågor och dra nytta av de trender som förändrar banksektorn, och möta våra kunders föränderliga behov och beteenden – inte minst inom områdena digitalisering och hållbarhet, säger Johan Torgeby, i en rapportkommentar.

 

Annons