"Namnet på bolaget är i sig inte det viktiga utan de produkter vi lanserar", säger Transcendent Groups vd Martin Malm angående namnvalet på dotterbolaget Regtech. Foto: Transcendent Group.
"Namnet på bolaget är i sig inte det viktiga utan de produkter vi lanserar", säger Transcendent Groups vd Martin Malm angående namnvalet på dotterbolaget Regtech. Foto: Transcendent Group.
Fintech

Regtech-området stekhett – då hakar Transcendent på

Realtid kunde i fredags berätta att konsultbolaget Transcendent Group har utsett en tillförordnad vd för dotterbolaget med namnet Regtech. 

Uppdaterad 2019-10-17
Publicerad 2019-10-15

Regtech – kort för regulatory technology, teknik för att hantera olika former av regelefterlevnad, är ett av de mest intressanta delområdena inom fintech just nu. En sökning på Google Trends visar att begreppet globalt har ökat kraftigt i intresse sedan 2016 och just nu befinner sig på sin högsta nivå.

I Sverige märks det inte minst på att en branschförening bildades i oktober 2018, Nordic Regtech Association och att antalet startupföretag som verkar inom området ploppar upp som kantareller i skogen en solig höstdag. 

Det har inte minst börsaktuella Transcendent Group uppmärksammat och helt sonika startat ett dotterföretag med namnet Regtech. Bolaget har redan lanserat en egen produkt, RFA (Regulatory Framework Application), som är en digital tjänst som ska hjälpa till att underhålla, administrera och utveckla användarens interna regelverk. 

Richard Rosenholtz, konsult på Acando och ordförande för Nordic Regtech Association, hur lämpligt är det döpa ett företag till ett så pass generellt begrepp som "regtech"?
– Det finns flera bolag som har liknande namn. Det går i linje med att man snabbt försöker få kundens förståelse för det man gör. 

Richard Rosenholtz säger att begreppet regtech håller på att breddas från relativt smala finanskretsar. Nu börjar det spridas även i andra regeltäta branscher som läkemedel, mat och flygplansindustrin.

Att området börjar ta fart i Sverige, hänger det ihop med penningtvättskandalerna som har varit under det senaste året, jag tänker på Danske Bank och Swedbank, bland annat?
– Ja, jag tror det. Även SEB har talat om behoven av att använda teknik för att hantera regelefterlevnad. I många andra länder har man kommit längre, allra längst i Storbritannien, säger Richard Rosenholtz.

Utmaningen för bolag som ska hjälpa exempelvis banker med regtech handlar enligt honom om att om regtechbolagen inte klarar att uppfylla kraven kan bankerna i slutändan bli av med tillståndet.

– Det är mycket som står på spel för nystartade regtechbolag. Det gäller för dem att banken ska kunna lita på dem.

I den nordiska regtechföreningen ingår nu ett 40-tal individer och 20-30 svenska regtechbolag samt en en stor mängd konsultföretag. Transcendent Group ingår ännu inte i sammanslutningen, men Nordic Regtech Association har fört samtal med dem. Richard Rosenholtz tror att det finns en potential i Transcendents satsning.

Acando håller på att gå upp i CGI, som köpte bolaget i våras. Företaget har en egen regtechavdelning, men den har ännu inga egna produkter så som Transcendent har.

Martin Malm, vd för Transcendent Group, hur har ni tänkt när ni har valt ett generellt begrepp inom fintech som namn på dotterbolaget?
– Arbetet började 2018, när vi startade bolaget. Regtech är ett begrepp som används i branschen för någon form av tekniska lösningar för effektiv regelefterlevnad och vi såg ett behov. Namnet på bolaget är i sig inte det viktiga utan de produkter vi lanserar.

Transcendent Group är ett snabbväxande och lönsamt konsultbolag i gränslandet mellan revision och IT. Bolaget säger sig vara experter inom GRC – "governance, risk and compliance", ungefär organisationsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad. Bolaget planerar en notering av sin aktie på Nasdaq First North Premier. Sista anmälningsdag är idag och första handelsdag är omkring den 22 oktober.

I prospektet beskriver Transcendent dotterbolaget Regtech som ett högmarginalaffärsområde. Transcendent räknar med en ebitda-marginal om minst 25 procent och en omsättning på 1,2 miljarder kronor för Regtech år 2025. I börsnoteringen ingår en nyemissionen som ska dra in 30 miljoner kronor till Transcendent Group. 

54 procent av pengarna från emissionen ska läggas på Regtech, resten på nyetableringar, förstärkning av Transcendents centralorganisation och vidareutveckling av befintligt tjänsteutbud.

När Transcendent gör en konkurrentanalys i prospektet jämför man utbudet med motsvarande hos Deloitte, EY, PWC, KPMG och FCG. Man anser att ingen av dessa har regtech som tjänsteområde.

I förra veckan gick Transcendent Group ut med att man rekryterat en tillförordnad vd för Regtech, Magnus Karlsson, som har arbetat för Transcendent Group i olika befattningar sedan 2007.

– Det är för att vi vill sätta ett starkare operationellt fokus. Tidigare har vi mest fokuserat på produktutveckling, säger Martin Malm.

Varför satsar ni på regtech just nu?
– Vi har haft möjligheten att ta fram en produkt som vi tror att marknaden efterfrågar. Målsättningen är att kontinuerligt se över GRC-utbudet och bedöma vilka av de tjänster vi jobbar med som kan fungera för att ta vidare till automatisering och att skapa produkter.

Transcendents kunder återfinns främst bland bank- och kreditmarknadsföretag, försäkringsbolag och myndigheter. 

Platsannonser