Konjunktur

Regeringen ser svagare konjunktur

Enligt regeringens prognos växer Sveriges BNP med 1,6 procent i år och lika mycket även 2020. 

Publicerad 2019-04-10

Regeringen konstaterar att konjunkturläget har varit bra på senare år men att tillväxten framåt kommer att mattas av. Samtidigt går arbetsmarknaden starkt och förväntningarna är att arbetslösheten sjunker något, skriver Direkt.

Överskottet i de offentliga finanserna väntas minska i år jämfört med 2018.

"För att säkerställa långsiktigt hållbara statsfinanser ska överenskommelsen om det finanspolitiska ramverket värnas. De åtgärder vi presenterar i vårbudgeten finansieras därför krona för krona", säger finansminister Magdalena Andersson.

Platsannonser