Annons

Annons

BNP

OECD varnar för att världen riskerar att falla ned i en förlängd period av svag tillväxt. Organisationen sänker prognosen för den globala tillväxten till 2,9, från tidigare 3,2.

Bruttonationalprodukten, BNP, ökade med 0,1 procent i första kvartalet. Det största bidraget kom från hushållens konsumtion.

Det är tydligt att den svenska ekonomin gått in i en avmattningsfas, skriver Konjunkturinstitutet (KI) i sin konjunkturuppdatering och spår att Riksbanken skjuter på sin planerade räntehöjning till hösten 2020. 

Internationella valutafonden (IMF) sänker marginellt sin globala BNP-prognos för i år och nästa år till följd bland annat av ökade spänningar mellan USA och Kina inom handel och teknologi, fortsatt osäkerhet kring brexit samt att ökade geopolitiska spänningar har ökat energipriserna. 

Den svaga utvecklingen i omvärlden påverkar Sverige negativt de närmsta åren, enligt Handelsbankens senaste konjunkturprognos.

Sidor