Regeringen ser behov av kraftig utbyggnad av kärnkraften, tillsätter ny utredning

Taggar i artikeln

Kärnkraft
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Regeringen höll under torsdagen en pressträff för att meddela att man inleder en ny utredning för att underlätta för ny kärnkraft.

Finwire

Regeringen höll på torsdagen en pressträff om nästa steg för att underlätta för ny kärnkraft. Deltog gjorde klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, energi- och näringsminister Ebba Busch, minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och näringsutskottets ordförande Tobias Andersson. Det framgår av ett pressmeddelande från Klimat- och näringslivs­­departementet.

Regeringens besked är att kärnkraften behöver byggas ut kraftig. Fokus är att undanröja de hinder som tidigare regeringar har rest för att förhindra att ny kärnkraft byggs i Sverige. År 2045 bedöms behovet av elproduktion vara minst 300 TWh för att Sverige ska klara klimatomställningen och elektrifieringen, enligt regeringen.

Regeringen tillsätter därför den nya utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg”. Utredare blir Pernilla Sandgren.

Annons

Den nya utredningen ska se över kärnavfallsporgrammet och ansökningsavgifterna. Regering vill med den nya utredningen kunna effektivisera och korta prövningstiderna för ny kärnkraft.

–  Jag kommer till ett bord som är uppdukat med hinder. Att intresset från marknaden har uteblivit är inte så konstigt med tanke på de hinder som politiken satt upp, säger klimat- och miljöminister Romina Pourkokhtari.

Snabbspåret som regeringen vill införa för kärnkraft gäller miljötillståndsprocessen, ärenden för ny kärnkraft ska behandlas med hög prioritet. Samtidigt vill man skapa förutsättningar för små modulära reaktorer.

Annons

– Det är viktigt att vi har ett teknikneutralt regelverk som är anpassat efter den utveckling som vi har sett på kärnsäkerhetsområdet, säger Romina Pourmokhtari.

Regeringen vill också se över skyddszonerna. Man har sedan tidigare lämnat in en proposition om att ta bort förbudet om att bygga kärnkraft på andra platser än Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.

Utredningens hållpunkter är följande:
* Effektivare tillståndsprövning – klart december 2024
* Ändamålsenliga ansökningsavgifter – klart december 2024
* Analysera kärnavfallsprogrammet – klart augusti 2025
* Analysera regelverket för beredskaps- och planeringszoner – klart februari 2026

Annons

Annons