Nu lägger regeringen fram propositionen om ny kärnkraft

Taggar i artikeln

Kärnkraft
”Tillgången till ren el är avgörande när Sverige ställer om. Genom dagens beslut ökar vi tempot i den gröna omställningen och banar väg för mer kärnkraft på fler platser. Med ny kärnkraft skapar vi förutsättningar för att få ner utsläppen”, säger statsminister Ulf Kristersson. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Regeringen lägger nu fram propositionen om ny kärnkraft i riksdagen. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft förändras, så att det blir möjligt att bygga fler kärnkraftsreaktorer och på fler platser i Sverige.

Realtid.se

Regeringen har i dag fattat beslut om propositionen Ny kärnkraft för Sverige – ett första steg. Propositionen innehåller förslag om att bestämmelsen i miljöbalken som förbjuder att det byggs kärnreaktorer på andra platser än där det redan finns kärnkraft tas bort. Utöver det föreslår regeringen och Sverigedemokraterna att bestämmelsen som begränsar antalet reaktorer i drift till tio tas bort. Det framgår av ett pressmeddelande.

–Tillgången till ren el är avgörande när Sverige ställer om. Genom dagens beslut ökar vi tempot i den gröna omställningen och banar väg för mer kärnkraft på fler platser. Med ny kärnkraft skapar vi förutsättningar för att få ner utsläppen, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Att bygga ut kärnkraften är en av de viktigaste klimatåtgärderna för Sverige. Vi behöver fördubbla elproduktionen fram till år 2045, och en stor del av detta behöver komma från planerbar kraft. Därför arbetar samarbetspartierna med full kraft för att undanröja de hinder som tidigare har rests mot ny kärnkraft. Det är avgörande för att industri- och transportsektorn ska kunna ställa om från fossilt till eldrivet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Annons

Tidöavtalet anger att regeringen ska göra lagändringar för att möjliggöra för ny kärnkraft. Propositionen är en del av detta arbete.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Annons