Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ser att gräsrotsfinansiering kan vara ett bra alternativt för mindre företag. På måndagen tog regeringen emot en ny utredning som dock föreslår en rejäl uppskärpning av crowdfunding-marknaden som i dag i stort sett är helt oreglerad.
Fastigheter

Regeringen säger ja till hårdare amorteringskrav

Regeringen säger ja till Finansinspektionens förslag till skärpta amorteringskrav för nya bolånetagare. De nya reglerna börjar gälla i mars nästa år.

Uppdaterad 2017-11-30
Publicerad 2017-11-30

– Vi behöver minska riskerna för en allvarlig ekonomisk kris i Sverige, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) på den presskonferens på torsdag förmiddag där han lämnar besked om regeringens beslut att säga ja till det skärpta amorteringskravet

– Vi tycker att det är bra att vi får en sundare amorteringskultur, säger Per Bolund.

Bolund medger också att de nya amorteringsreglerna kan få negativa effekter på kort sikt i form av att rörligheten på bostadsmarknaden minskar något, men anser att fördelarna överväger klart.

Han påpekar också att de svenska hushållsskulderna ökat i snabb takt de senaste åren och flera internationella bedömare som till exempel IMF har varnat för utvecklingen.

– Vi tror att det här kommer leda till mer motståndskraftiga hushåll, och en mindre sårbar ekonomi i Sverige.

Enligt Bolund är det en välriktad och mild åtgärd, som riktar sig mot dem som har störst belåningsgrad.

– Det är viktigt att komma ihåg att flertalet hushåll inte berörs av det här kravet, tillägger han.

Det förstärkta amorteringskravet innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten för hushållet ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Amorteringsreglerna bedöms få en viss dämpning på bostadspriserna, och då mest i storstäderna. Enligt FI:s beräkningar skulle införandet av ett skärpt amorteringskrav sänka bostadspriserna med ungefär 1,5 procent.

Platsannonser