Annons

Annons

Magnus_Agervald_Ratos_534.jpg

Magnus Agervald tvingas lämna Ratos.

Ratos vd får gå med omedelbar verkan

Magnus Agervald tvingas lämna Ratos. "Styrelsen är inte nöjda med Ratos utveckling", uppger Per-Olof Söderberg som träder in som ny ordförande när nuvarande ordförande Jonas Wiström får uppdraget att leda Ratos i framtiden som vd.

Ratos styrelse har utsett nuvarande styrelseordförande, Jonas Wiström, till ny vd från den 13 december 2017. I samband med det lämnar Magnus Agervald Ratos med omedelbar verkan. Styrelsen har inom sig utsett Per-Olof Söderberg till ny styrelseordförande, och Jan Söderberg till en ny post som vice styrelseordförande. Styrelsens bedömning är att förändringarna är nödvändiga för att kunna skapa värde. 

– Styrelsen är inte nöjda med Ratos utveckling. För implementeringen av den nya strategiska inriktningen som framtogs under året anser vi att det behövs ett annat ledarskap. Vi anser att Jonas Wiströms erfarenhet och ledarskap passar bättre för den uppdaterade strategin. Ratos, med sina dryga 150 år som bolag, har historiskt verkat under ständig förändring och förnyelse, och detta är än mer viktigt idag, säger Per-Olof Söderberg, ny styrelseordförande.

– Jag ser fram emot en operativ roll i Ratos. Jag och styrelsen tror på den nya strategiska inriktningen. Nu vill jag tillsammans med Ratos organisation se till hur vi på bästa sätt genomför den. Inom portföljbolagens ledningar och styrelser finns viktig kompetens som jag också vill utnyttja för att säkerställa bättre värdeskapande för Ratos som helhet. Mitt uppdrag är tydligt, att öka aktieägarvärdet, säger nye vdn Jonas Wiström.

Annons

Annons

Styrelsens ordförande, Per-Olof Söderberg, avslutar:
– Styrelsen vill också framföra ett stort tack till Magnus Agervald som under sin tid på Ratos gjort viktiga avtryck. Han har minskat de operativa förvaltningskostnaderna, avvecklat underpresterande bolag och drivit ett viktigt plattformsförvärv i mål.

Enligt sitt anställningsavtal har Magnus Agervald en uppsägningstid på 12 månader som avräknas mot eventuella inkomster i nya uppdrag. Maximal total kostnad kommer att redovisas i samband med Ratos nästa delårsrapport, enligt pressmeddelandet.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons