Riskkapital

Ratos köper upp TFS

Ratos har för 11 miljoner euro förvärvat resterande aktier, 40 procent, i dotterbolaget Trial Form Support International AB (TFS) av delägaren och grundaren Daniel Spasic. Ratos äger efter förvärvet 100 procent av bolaget.

Realtid.se
Uppdaterad 2019-01-14
Publicerad 2019-01-14

2015 förvärvade Ratos 60 procent av TFS, en internationell tjänsteleverantör, så kallade Contract Research Organization (CRO), med huvudkontor i Lund. TFS genomför kliniska studier åt läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska bolag. Bolaget grundades av Daniel Spasic 1996. TFS genomför kliniska studier i mer än 40 länder och är starka i Norden och Europa.

Genom förvärvet av återstående 40 procent uppgår Ratos ägande av bolaget till 100 procent. Ordförande för bolaget är Anders Ekblom och vd är János Filakovský som tidigare var regionchef vid Quintiles Clinical Operations.

Antalet anställda uppgår till cirka 650 och omsättningen för rullande 12 månader per 30 september 2018 uppgick till 85,1 miljoner euro. EBITDA var negativt. 

Platsannonser