Boije: ”Nu visar inflationen sitt fula tryne i bostadsbyggandet”

Taggar i artikeln

Inflation Robert Boije SBAB
Robert Boije, chefsekonom på SBAB.Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
”Stigande priser på insatsvaror i kombination med fallande priser på andrahandsmarknaden blir en dubbelsmäll mot bostadsbyggandet. Lägger man dessutom till de stigande svårigheterna för bostadsbolagen att finansiera verksamheten med företagsobligationer, så skulle man till och med kunna tala om en trippelsmäll mot bostadsbyggandet just nu,” säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
Publicerad
Uppdaterad

Den senaste tiden har det varit mycket fokus på den höga inflationen och hur det påverkar bostadsräntorna. Men hur kan det komma att slå mot bostadsbyggandet? Den frågan ställde Realtid till SBAB:s chefsekonom Robert Boije.  

Anders Frick

Hur har byggkostnaderna påverkats i dessa tider av hög inflation?
– Jag skulle säga att den höga inflationen nu har blivit ett mycket stort problem för bostadsbyggandet. Det senaste året har priserna på flera viktiga insatsvaror ökat på ett dramatiskt sätt – först till följd av Coronakrisen och sedan Ukrainakriget. Priset på trävaror har ökat med runt 50 procent. Priserna på järn och stål med 63 procent och på armeringsjärn med över 100 procent. Priset på betong har i sammanhanget ökat med modesta 22 procent, men även det förstås en otroligt hög siffra. Priserna på VVS- och elmaterial har ökat med 14 procent, även det mycket höga siffror.

Vad innebär det här för bostadsbyggandet när de flesta nya bostäder säljs till ett på förhand fast pris?
– Det är förstås ett jättebekymmer. För de projekt som redan kommit en bit på väg och där det finns bindande kontrakt mellan beställare och entreprenör, riskerar de entreprenörer som inte redan köpt på sig stora lager av insatsvaror eller som inte infört någon forn av klausul gentemot beställaren att råka mycket illa ut. I sådana lägen – som närmast kan betraktas som force majeure – förs normalt ändå, vad jag förstår, en dialog mellan beställaren och entreprenören för att försöka hitta en konstruktiv lösning där förlusten till viss delas. För projekt som ännu inte är påbörjade gäller det istället att försöka hitta en rimlig modell för riskdelning mellan beställare och entreprenör. Men även om en sådan uppgörelse kan komma till stånd så sitter beställaren och indirekt därmed även entreprenören med ett stort problem så länge slutprodukten/bostaden säljs till fast pris.”

– Vad jag förstår finns det nu också entreprenörer som, i den här mycket osäkra situationen om var inflationen är på väg och varaktigheten i den, garderar sig mot högre priser på insatsvaror framöver genom att lägga på en rejäl marginal på entreprenörspriset. Det gör det dock  så olönsamt för beställaren att bygga bostäderna att det istället slutar med att redan projekterade bostäder skjuts på framtiden. Vi bör därför räkna med rejält fallande påbörjade bostäder framöver. Det är förstås olyckligt sett till den bostadssituation vi har idag.

Annons

Vilka möjligheter har beställarna i det här läget att kompensera de högre kostnaderna genom att höja priserna på de nya bostäder som tillverkas framöver?
– Jag skulle säga att de är obefintliga. De stigande bostadsräntorna kommer nu med största sannolikhet att ge sjunkande priser på andrahandsmarknaden. I ett sådant läge blir det svårt att höja priserna i nyproduktionen. Stigande priser på insatsvaror i kombination med fallande priser på andrahandsmarknaden blir en dubbelsmäll mot bostadsbyggandet. Lägger man dessutom till de stigande svårigheterna för bostadsbolagen att finansiera verksamheten med företagsobligationer, så skulle man till och med kunna tala om en trippelsmäll mot bostadsbyggandet just nu.

Det låter nästan lite dystopiskt?
– Ja, kanske. Nuvarande situation är ett typexempel på vad en hög och varierande inflation kan ställa till med när det gäller inte minst företagens investeringar. Inflationen visar verkligen sitt fula tryne för bostadsbyggandet just nu. Men vi ska inte utesluta en bättre utveckling framöver. Förhoppningsvis sjunker inflationen tillbaka något under det andra halvåret i år.

Annons