Konjunktur

Räntan på 0 procent till 2023

Riksbankens direktion var enig i beslutet att låta styrräntan ligga kvar på 0 procent.

Publicerad 2020-07-01

Riksbanken räknar med att räntan ligger still till åtminstone tredje kvartalet 2023, skriver Dagens Industri, DI.

För att dämpa effekterna av pandemin utökar Riksbanken tillgångsköpen från 300 miljarder kronor till 500 miljarder kronor till och med juni 2021. I september börjar Riksbanken köpa företagsobligationer för 10 miljarder kronor.

BNP-tappet spås bli 4,5 procent under 2020. BNP ökar 3,6 procent under 2021 och 4,1 procent under 2022. 

Platsannonser