Finans

Rådgivare gjorde 746 otillåtna sökningar

Rådgivaren har gjort efterforskningar om en utredning avseende sin partner, som innebar en uppenbar intressekonflikt.

Publicerad 2020-07-07

På uppdrag av sin partner kontaktade rådgivaren en intern enhet hos sin arbetsgivare och frågade om aktuell status avseende ett utredningsärende som rörde partnerns transaktioner i företaget. Transaktionerna hade lett till att partnerns konto i företaget spärrats. Det skriver Swedsec i ett pressmeddelande.

Rådgivaren har även gjort 746 otillåtna sökningar på sin partner under tio månaders tid. Dessutom har hon vid i vart fall ett tillfälle låtit en kund överföra pengar till henne med hjälp av Swish, för att sedan ta ut pengarna i en bankomat och överlämna till kunden. Genom agerandet har rådgivaren brutit mot företagets interna regler.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att även om rådgivaren inte själv handlagt utredningsärendet avseende sin partner har hon försatt sig i en jävsliknande situation som inneburit en uppenbar intressekonflikt. Disciplinnämnden konstaterar också att rådgivaren genomfört ett stort antal otillåtna sökningar på den närstående. Rådgivarens agerande har riskerat att skada företagets anseende. Nämnden anser sammantaget att rådgivaren allvarligt har brutit mot de grundläggande skyldigheter i tjänsten som hon haft att följa och att hennes licens därför ska återkallas.

Platsannonser