Annons

Annons

Proventus Capital Partners emitterar kapitalandelslån

Proventus Capital Partners Alpha kommer att utöka sitt kapital med 211 miljoner kronor.

Det hela görs genom emission av 189 kapitalandelsbevis till en kurs av 1 miljon kronor per kapitalandelsbevis samt genom ett kapitaltillskott om 22 miljoner kronor från ägarna, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

De nya kapitalandelsbevisen tecknas av befintliga andelsägare och kommer att registreras i Euroclear omkring den 7 november 2017. Kapitalandelsbevisen berättigar till kupongbetalning från det fjärde kvartalet 2017.

Kreditinvesteraren och långivaren Proventus Capital Partner Alphas kapital uppgår inklusive de nyemitterade kapitalandelsbevisen till 844 miljoner kronor fördelat på kapitalandelslån om 756 miljoner kronor och 88 miljoner kronor i eget kapital.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons