Finans Nyhet

Projekt allt viktigare arbetsform, men få lyckas

Henrik Bagewitz, head of project advisory på KPMG Sverige.
Publicerad

Många viktiga beslut fattas på basis av projket, men endast 16 procent av alla projekt når uppsatta mål. Det framgår av en rapport från KPMG och Project Management Institute (PMI).

Organisationer har fortfarande svårt att leverera sina projekt i tid, enligt budget och i linje med projektets mål och syfte. En överväldigande majoritet lär inte av sina misstag. Möjligheter att dra fördel av tidigare erfarenheter går därmed ofta förlorade. Det framgår i en rapport om projektstyrning från KPMG och PMI. Slutsatserna bygger på en enkät med 382 respondenter i 21 branscher, allt från finansbranschen till offentlig sektor.

– Det är tydligt att en snabb anpassning till förändrade marknadsvillkor står högt på dagordningen för många. Men på det här området misslyckas organisationer i allmänhet med att uppnå sina uppsatta mål, säger Henrik Bagewitz, Head of Project Advisory på KPMG Sverige.

Vad innebär det att organisationer inte lär av sina misstag?

Annons

– Det största misstaget organisationer gör i dag är att de inte tar med sig kunskap från ett projekt till ett annat, utan det finns en tendens att börja på nytt för varje projektstart. Projekt är per definition unika och har en tydlig start och ett tydligt slut. Samtidigt är de kritiska framgångsfaktorerna är ofta snarlika, säger Henrik Bagewitz till Realtid.

Varför är det intressant hur organisationer lyckas med sina projekt?

– Projekt står i dag för 20 procent av globala BNP och är en etablerad arbetsform för stora investeringsbeslut och strategiska beslut. Det handlar konkret om att Sverige och svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga. I en tid som präglas av globalisering och digitalisering är projekten fullständigt nödvändiga för att lyckas.

Annons

Samtidigt är det bara 16 procent av projekten som lyckas fullt ut:

– Ja, bara 16 procent av våra respondenter anser att man levererar på tid, enligt budget och med minst 80 procent nyttorealisering, det vill säga i enlighet med det syfte som projektet hade.

Vad krävs för att lyckas?

Annons

– Det finns inga enkla eller enskilda lösningar, utan det är en rad olika aspekter som man måste ta hänsyn till och som behöver integreras. En effektiv organisation med proaktivt beslutsfattande måste kombineras med ändamålsenliga processer, metoder och system. Personer med rätt kompetens behövs för att säkerställa välfungerande styrning och högpresterande team. En värdebaserad prestationskultur med fokus på agilitet är avgörande för snabb anpassning till förändringar i omvärlden, säger Henrik Bagewitz.

Om rapporten

Swedish Project Review ges ut årligen i samarbete mellan KPMG och Project Management Institute (PMI). I år bygger slutsatserna på svar från sammanlagt 382 respondenter samt erfarenheter från organisationer av olika storlek inom en mängd skilda områden och branscher, representerade av projektledare, PMO-chefer och organisationsledare.  

Annons