Arlandabanan pekas ut som ett positivt exempel på en OPS-satsning. Foto: Arlanda Express
Riskkapital

Privata aktörer välkomnar OPS-utredningens slutsatser

“Infrafinansieringskommittén” föreslår att regeringen tillåter minst tre projekt finansierade genom offentlig-privat samverkan som del i ett försöksprogram. “Mycket positivt”, menar Rambölls Malcolm Sjödahl.

Uppdaterad 2017-03-03
Publicerad 2017-03-03

Näringslivet hoppas på fler infrastrukturprojekt finansierade genom offentlig-privat samverkan (OPS) efter att en statlig utredning antytt att finansieringsformen kan bidra till “högre samhällsekonomisk effektivitet”.

Delbetänkandet, som lämnades in till regeringen i tisdags och publicerades igår, föreslår bland annat att ett försöksprogram bestående av åtminstone tre OPS-projekt inrättas inom transportinfrastrukturområdet.

Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar, som ligger bakom delbetänkandet, vill även skapa en särskild “expertfunktion” med uppdrag att hitta lämpliga projekt.

Tar efter andra länder

Malcolm Sjödahl, affärsutvecklingschef på Ramböll i Malmö, ser “mycket positivt” på utredningens rekommendationer.

– Andra länder har haft stor framgång med OPS-finansierade infrastrukturprojekt, säger Sjödahl. Det är väldigt positivt om man nu provar nya sätt att upphandla och leda projekt.

Han hoppas att utredningens slutsatser bidrar till att bredda diskussionen kring OPS.

– Så att man inte bara pratar om Arlandabanan och NKS (Nya Karolinska sjukhuset) som de enda OPS-finansierade projekten som finns här i världen.

OPS har ifrågasatts som finansieringsmetod efter att slutnotan för uppmärksammade projekt som Arlandabanan och NKS blivit betydligt större än väntat. 

Anders Danielsson, vice vd på Skanska, som fick kontraktet att bygga NKS, uppmanar regeringen att ta till sig kommitténs rekommendationer och “gå vidare med nya OPS-projekt”, i ett pressmeddelande.

Ut på remiss

Även Peter Viinapuu, vd för MTR Nordic, välkomnar huvuddragen i “infrafinansieringskommitténs” delbetänkande. 

– Kommittén lyfter fram det vi dagligen ser runt om i världen – att rätt modell för rätt projekt skapar nyttor för både beställare, resenärer och operatörer, säger han i ett pressmeddelande.

Utredningen skickas nu iväg på remiss i tre månader, och huruvida regeringen därefter väljer att gå vidare med kommitténs rekommendationer är ännu inte bestämt.

Tongångarna så här långt är emellertid försiktigt positiva.

– Regeringen välkomnar utredningen, säger en talesperson för finansminister Magdalena Andersson (S), som beskriver det som “viktigt och välkommet” att den “klargör att OPS inte skapar något extra utrymme inom de offentliga finanserna”.

En del frågetecken kvarstår dock. Inte minst har de “potentiella effektivitetsvinster” som kommittén bedömer kan realiseras genom OPS, inte kunnat beläggas empiriskt i tillräcklig utsträckning.

Följaktligen har en kommittéledamot reserverat sig mot utredningens rekommendationer. Istället menar han att ytterligare forskning krävs innan något slutgiltigt beslut kan fattas.

Det oroar dock inte Malcolm Sjödahl.

– Jag förväntar mig att projekten sätts igång, säger han.

Platsannonser