Pressmeddelande

Nya Boendet 2.0

Publicerad

Nya Boendet är en marknadsplattform – med slutkonsumenten som målgrupp – som skapar den givna marknadsplatsen för alla nyproducerade bostäder. Bolaget gör nu ett gediget omtag – med rikstäckande bostäder.

– Nu gör vi om och gör rätt, med en omlansering vid årsskiftet för att presentera marknaden med ett bredare utbud av nyproduktion i samtliga boendeformer. Syftet med vår tjänst är att ge bostadsutvecklare och fastighetsägare ett efterfrågat verktyg som effektivt och målstyrt når slutkonsumenterna. Det handlar främst om hur man når marknaden med goda resultat samtidigt som man stärker sitt varumärke.

Tack vare vår nya genomarbetade strategi är vi glada över att ha attraherat en samling av några av branschens främsta aktörer som delägare tillsammans med Tobias Emanuelsson som huvudägare. Ensam är ju som känt inte stark och vi skapar en relevans där alla är med på lika villkor.

Vi har i dagsläget ca 15 000 bostäder, med delägare som rikstäckande Riksbyggen och Magnolia likväl som nischade Heba, Vincero och Holmströmgruppen. Under året kommer vi att addera fler bostadsutvecklare och fastighetsägare med deras bostäder. Vi siktar på att dubbla dagens antal och därefter omlansera Nya Boendet när vi har ett rikt innehåll. Det som syns idag på nyaboendet.se exemplifierar hur bostäderna exponeras för slutkonsumenten. När vi går live igen kommer ett gediget urval av rikstäckande bostäder att publiceras och nå sina målgrupper, säger Monika Pirslin, grundare och VD av Nya Boendet.   

– Nya Boendet ger oss på Riksbyggen en utmärkt möjlighet att få fokus på att vår kärnverksamhet – nyproduktion av bostäder – når ut på marknaden. Nya Boendet är den plattform som hjälper oss att berätta, visa och fokusera på nyproduktionens kundvärden på ett mycket bra sätt. En styrka är dessutom att detta även gäller hyresrätter, som bidrar till en sund mix, utifrån vad marknaden behöver och efterfrågar, säger Tobias Dysenius, Försäljnings- och Affärsutvecklingschef på Riksbyggen.

Det unika med marknadsplattformen Nya Boendet är att den presenterar samtliga boendeformer, är nischad för nyproduktion samt når både aktiva och även passiva bostadssökare.

– Nyproduktionen har alltid varit nedprioriterad i alla kanaler, men det vill vi vända på och ge nyproduktion platsen och relevansen som den förtjänar – den står ändå för ca 40% av hela bostadsmarknaden. Dessutom har vi ett stort antal hyresrätter i befintliga bestånd som vill använda vår tjänst för att hyra ut sina bostäder. Vi kan även flagga för att fler attraktiva tjänster är under utveckling och tjänstefieras vid omlanseringen. Alla möjligheter finns via oss och vi välkomnar alla bostadsutvecklare och fastighetsägare som kunder, avslutar Monika Pirslin.

Om Nya Boendet

Sedan lanseringen våren 2019 har vägen inte varit spikrak. Uppstarten gick visserligen enligt utsatt plan, med ett trettiotal bostadsutvecklare i plattformen, men för att nå ut nationellt och nå hela marknaden krävdes ett rikare innehåll och bredare utbud av bostäder vilket nu kommer att ske via den planerade satsningen. Samtliga parter ser värdet i historiken med all dess utveckling som tillsammans med planen framåt ska skapa de förbättringar branschen efterfrågar och behöver.

Nya Boendet presenterar nyproducerade bostäder i samtliga boendeformer med hjälp av en homogen lösning på nyaboendet.se. Bostadssökaren kan där enkelt jämföra vad marknaden erbjuder i sitt önskade område. Eftersom få bostadssökare har kännedom om de olika bostadsutvecklarna och fastighetsägarna som branschen består av, räcker det med att känna till Nya Boendet som samlar och presenterar allt lättillgängligt, snyggt och enkelt. Nya Boendets uppdrag och ansvar är att direktkommunicera med slutkonsumenterna och ge bostadsutvecklarna och fastighetsägarna ett lönsamt stöd i marknadsföringsfasen med mål om mer lönsam försäljning och uthyrning. Alla bostadsprojekt får en egen projekthemsida och marknadsföring anpassad till dess målgrupper. Syftet är att vara affärsgenererande genom att skapa kvalitativa intresseanmälningar som leder till affärer.

För mer information kontakta Monika Pirslin, 0700-92 95 63, monika@nyaboendet.se.

Fotograf: Kimberly Hero.

nyaboendet.se

Annons