Sponsrat Sponsrat

Delårsrapport jan-sep 2020: Fortsatt ökat förvaltningsresultat och stark position för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 2 323 Mkr (2 218)
  • Driftsöverskottet ökade med 5 procent till 1 699 Mkr (1 615)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 1 411 Mkr (1 319)
  • Periodens resultat uppgår till 1 528 Mkr (1 377), motsvarande ett resultat per aktie om 9,94 kr (8,96)
Publicerad 2020-10-23

- Vårt resultat ökar även i det tredje kvartalet och vi slår återigen rekord för förvaltningsresultatet som ökar med 7 procent för kvartalet. Det visar att vi har en stabil och hållbar verksamhet och vi fortsätter stärka vår balansräkning, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs. 

- Vi lägger fullt fokus på vår affär och på att vara nära våra kunder. Det är viktigare än någonsin att vi är snabba och flexibla för att kunna möta förändrade behov. Marknadsförutsättningarna och takten i den ekonomiska återhämtningen skapar en viss osäkerhet framöver, men tack vare vår starka marknadsposition och vårt fokus på moderna kontorsfastigheter i rätt lägen är vi väl positionerade för att kunna vara hyresgästernas förstahandsval även i framtiden.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl 9.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe vid en telefonkonferens. Presentationen går att följa via webbsändning eller telefon +46 8 505 58 365 eller +44 3333 009 030 (UK).

Länk till webbsändning

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 07.30 CEST.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in