Pressmeddelande

AcuCort rapporterar positiva resultat från bolagets enkätstudie om allergibehandling

Publicerad

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) rapporterar idag positiva resultat från bolagets enkätstudie om hur allergipatienter värderar sin behandling. Resultaten från studien kommer att ingå i underlaget i AcuCorts kommande pris- och subventionsansökan till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Enkätstudien omfattar totalt 426 patienter som har svarat på frågor om sin allergi och om hur de värderar de tillgängliga behandlingsalternativen. Från början skulle drygt 100 patienter ha inkluderats i studien, men det stora intresset för att delta och engagemanget bland allergikerna ledde till att studien utökades och slutligen inkluderades 426 respondenter

Resultaten från den nu avslutade enkätstudien är en viktig del i AcuCorts pris- och subventionsansökan för ISICORT® till den svenska prismyndigheten TLV. De andra två delarna är dels en litteraturstudie, dels en panel av ledande experter. Fakta kring hälsoekonomi och fördelarna (”the added value”) som ISICORT® kan bidra med är viktiga i bolagets kommande ansökan.

Studieresultatet i korthet

  • 72 procent av patienterna svarade att de skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid en svår allergisk reaktion.
  • 24 procent av patienterna svarade att de hade upplevt svårigheter att svälja sin allergimedicin när de hade en svår allergisk reaktion.
  • 68 procent av patienterna svarade att de någon gång hade behövt uppsöka akutsjukvård för en svår allergisk reaktion.
  • 41 procent av patienterna svarade att de någon gång hade fruktat för sitt liv vid en svår allergisk reaktion.

AcuCorts munfilm
I utvecklingen av ISICORT®/Zeqmelit har AcuCort lyckats kombinera fördelarna med den välbeprövade substansen dexametason och den patenterade användarvänliga munfilmen för snabb tillgänglighet och lindring i situationer som till exempel akuta och svåra allergiska reaktioner.

Läkemedlet godkändes nyligen i Danmark under namnet Zeqmelit och är sedan tidigare godkänt i Sverige under varumärket ISICORT®. Målsättningen är att kommersialisera ISICORT®/Zeqmelit globalt, det vill säga i EU, USA och på utvalda nyckelmarknader.

– Vi är glada över de positiva resultaten från vår enkätstudie om allergibehandling. Vi hoppas på ett positivt besked av vår kommande ansökan till prismyndigheten TLV om subventionerat pris för ISICORT®, då läkemedlet erbjuder en helt ny och unik administrationsform som underlättar behandlingen för patienten vid en akut och svår allergisk reaktion. Ett positivt utfall kan dessutom bidra till en bättre förhandlingsposition i våra pågående diskussioner med potentiella licenstagare och distributörer, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar ISICORT®/Zeqmelit, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Produkten är godkänd i Sverige, Danmark och Norge. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Annons