Foto: Grant Thornton
M&A

Positiva signaler från transaktionsmarknaden

Till följd av covid-19 försattes många transaktionsprocesser i ett avvaktande läge, men inför sommaren finns det indikationer på att aktiviteten är på väg att återupptas.

Publicerad 2020-06-24

Under 2019 genomfördes totalt 363 transaktioner, vilket var marginellt lägre än rekordåret 2018 (367). De största transaktionerna till värdet skedde inom IT-, fastighets-, och industrisektorn. De fem mest transaktionsintensiva sektorerna var industri, mjukvara, e-handel, bygg och sjukvård.

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton presenterar nu en ny rapport över företagstransaktioner på small- och midcapmarknaden gjorda 2019 samt första kvartalet 2020.

Antalet transaktioner 2019 var i linje med rekordåret 2018. Tilltron på transaktionsmarknaden inför 2020 var fortsatt hög i och med den starka trenden som höll i sig hela 2019. Men i samband med utbrottet av covid-19 minskade aktiviteten och därmed observeras ett lägre antal transaktioner jämfört mot samma period föregående år.

– Industriella företag riktade då om sitt fokus till krishantering och sin egen verksamhet medan finansiella aktörer fick arbeta mer aktivt med sina befintliga portföljbolag. Samtidigt blev även banker generellt mer restriktiva med utlåning till nya förvärv. I och med det pausades flera transaktionsprocesser och således minskade transaktionsaktiviteten snabbt, säger Fredrik Marstorp, Senior Associate M&A Services på Grant Thornton i en skriftlig kommenter.

– Givet vår erfarenhet av transaktionsmarknaden och med hänsyn till fortsatt starka omvärldsindikationer rustade vi för fortsatt hög aktivitet. Det var nog ingen som kunde förutse de snabba effekterna av covid-19. Positivt är att vi nu observerar fler och fler positiva signaler i form av processer som långsamt återupptas vilket kan peka mot att transaktionsaktiviteten ökar efter sommaren, säger Martin Larsson, partner M&A Services på Grant Thornton.

 

Platsannonser