Pepins vill inte kalla sig crowdfundingplattform längre. ”Vi har insett att folk blandar ihop oss med något annat”, säger Pepins vd Julia Reuszner. Foto: Sverker Brundin.
Pepins vill inte kalla sig crowdfundingplattform längre. ”Vi har insett att folk blandar ihop oss med något annat”, säger Pepins vd Julia Reuszner. Foto: Sverker Brundin.
Börs

Pepins hoppar över crowdfunding

Pepins vd Julia Reuszner vill demokratisera en mossig bransch – kasta ut investmentbankerna och låta "vanligt folk" vara med och investera. Nästa steg är att bli en vanlig aktiebörs.

Uppdaterad 2019-11-11
Publicerad 2019-11-11

Det svenska företaget Pepins driver att antal handelsplatser för aktier i onoterade bolag. En del av verksamheten har man tidigare kallat crowdfunding, men det vill man inte kännas vid längre. Pepins hoppas också på att bli en "riktig" aktiebörs för mindre bolag, i likhet med First North. Det kräver dock att Finansinspektionen ger de tillstånd som krävs.

Den "vanliga" börsen, Stockholmsbörsen, är den reglerade marknadsplats som ägs och drivs av amerikanskägda Nasdaq Nordic. Även konkurrenten NGM – Nordic Growth Market – är en reglerad marknadsplats, men har inriktning mot mindre bolag. Den börsen ägs av Börse Stuttgart.

De mindre bolagen på Nasdaq ligger på First North, som har ett så kallat MTF-tillstånd (Multi Trading Facility), vilket innebär lägre krav. Även konkurrenten Spotlight – med ATS Finans som ägare – är en börs med MTF-tillstånd.

Pepins har också tillstånd för aktiehandel från Finansinspektionen, men här är kraven ännu lägre. De nämnda handelsplatserna ovan har realtidshandel, vilket kräver omedelbar informationsgivning för börspåverkande information.

– Vi vill ge information i god tid inför handel, men det räcker att samla ihop det inför de tillfällen när handeln sker, säger Julia Reuszner, vd för Pepins.

Vilka är fördelarna med att vara listad hos er?
– Många små bolag behöver fokusera på sin verksamhet och har då inte tid med de krav som realtidshandel innebär. Samtidigt vill investerarna ha symmetrisk information för att alla ska kunna handla på lika villkor. Det får de här. Det är också väldigt mycket billigare, det är en enorm skillnad.

För ett bolag med låg omsättning i aktien kan volatiliteten bli stor vid realtidshandel. Andra problem uppstår om ett bolag inte finns på någon börshandelsplats. Handeln med företagets aktier sker då i mindre och mer stängda kretsar, där vissa hamnar i informationsunderläge vilket gör att risken ökar för att missgynnas prismässigt. 

– Genom att samla alla köp och sälj blir det en bättre prissättning på aktien, säger Julia Reuszner.

Pepins har handel i aktier på fem listor: Pepins Market, Alternativa listan, Interna listan, Mäklarlistan och Fans Market. Handeln sker primärt en gång i månaden, men vissa bolag har handel en gång i kvartalet och några bara en gång om året. Rent juridiskt är bolagen skattemässigt onoterade.

Ur investerarens – eller spararens – perspektiv innebär Pepins modell att det inte går att lägga de aktier som man handlar i en vanlig ISK. Det är också lite krångligare att handla eftersom det inte går att göra det via den vanliga banken.

Bland annat därför – det finns också en efterfrågan från bolagen, exempelvis Spiltan – vill Pepins starta en egen lista med MTF-tillstånd. Ansökan skickades in till Finansinspektionen (FI) redan för två år sedan.

– Jag vet inte när de är klara, bara att det tar en oändligt lång tid, säger Julia Reuszner.

På en direkt fråga till FI svarar biträdande kommunikationschef Victoria Eriksson:

– FI kommentarer aldrig frågor kopplade till eventuella processer eller dialog som berör enskilda företag.

I sin nuvarande form har Pepins funnits sedan 2015, men bolaget grundades 2014 av Anders Sjunnesson. 2016 köpte Pepins Spiltan-ägda Alternativa aktiemarknaden – som funnits sedan 2003 – och ombildades till Pepins Group, med Spiltan som huvudägare. 

– Anders startade kapitalanskaffningsdelen av Pepins. Den första affären gjordes våren 2016, säger Julia Reuszner.

Pepins har gjort ett tydligt skifte i kommunikation. Tidigare tryckte man på att Pepins är en crowdfundingplattform. Nu kallar man det hellre en plattform för digital kapitalanskaffning.

Under senaste året har crowdfuning som begrepp fått en del kritik. Det skiljer sig också mycket mellan olika typer av crowdfunding, med plattformar som Kickstarter, Indiegogo, och Fundedbyme. Många förknippar crowdfunding med projekt för att samla pengar till en entreprenörsidé eller ett konstnärligt projekt.

– Vi har insett att folk blandar ihop oss med något annat. Om jag går till finansbranschen och säger "crowdfunding" säger folk att "det sysslar inte vi med". Över tid har vi insett att det är ett jätteproblem, säger Julia Reuszner.

Istället talar nu Pepins om plattformen som ett sätt att resa kapital på ett strukturerat sätt. Via Pepins Market går det att bredda kapitalanskaffningen och antalet aktieägare och därigenom också skapa en likviditet i aktien. Ofta handlar det om att en mindre grupp ägare – grundare, affärsänglar, vänner och familj – vill få in kanske 1 000 nya delägare, berättar Julia Reuszner. Totalt sett har Pepins hittills samlat in 985 miljoner kronor till 35 bolag.

– Annars är det bara extremt förmögna som får möjligheten att investera i onoterade bolag. 

– Tanken med Pepins är att demokratisera en mossig bransch. Tidigare har kapitalanskaffning skötts av några investmentbanker. Jag vill skapa en folkrörelse! Jag vill att alla ska vara med.

Därför har Pepins också en folklig image. Lokalerna ligger en bit utanför centrala Stockholm, i närförorten Sickla, intill ett stort köpcentrum. Det ser anspråkslöst ut när Realtid hälsar på. Det gör också Julia Reuszner, klädd i en Pepins-t-shirt. Både till stil och sätt att prata – klart och logiskt men mycket fort – påminner hon mer om fysikerna undertecknad brukade träffa på KTH förr i världen än den genomsnittlige finansbranschpersonen.

Pepins har 60 000 medlemmar varav många är vanliga småsparare. Paradexemplet är United Spaces som såldes efter bara sju månader och där pengarna fördubblades. Samtidigt har två verksamheter gått i konkurs. Bolagen hos Pepins är omogna företag och därför är riskerna stora för investerare.

– Det är en del av modellen. En riskkapitalportfölj ser också ut ungefär så. Vi har inte tillstånd för privatkundsrådgivning men vi rekommenderar att sprida risken, det vill säga äga tio-tjugo olika bolag.

Julia Reuszner säger det är rekommenderat att ha max 5-10 procent av ett samlat kapital i onoterade bolag.  

– Det är omöjligt att på förhand veta vilka som ge 10-20 gånger pengarna och vilka som går omkull.

Hur gör du själv?
– Jag har gått in med samma belopp i alla bolag som vi har gjort en kapitalanskaffning för. Men de anställda på Pepins får ställa sig sist i kön och det är en fördröjning med ett dygn.

Med Pepins relativt breda plattform innebär det med automatik att ett bolag som listas får uppmärksamhet. Efter den första vändan ligger bolaget sedan kvar på Pepins Market och aktien handlas med jämna intervall, vanligen en gång i kvartalet. Men aktieägarna äger inte aktier direkt i det listade bolaget utan i ett holdingbolag som Pepins sätter upp som ett ombud för det underliggande företaget. Det innebär bara en aktieägare i företaget i sig – holdingbolaget.

– Castellum hade inte köpt United Spaces om det hade varit 900 aktieägare, det hade varit för krångligt. Om ett riskkapitalbolag vill köpa ett företag för 100 miljoner vill de inte göra det med 1 000 aktieägare, då blir det ohanterligt hur de ska handskas med exit och aktieägaravtal.

Pepins självt har snart rest en miljard via sitt eget system.

Hundratals bolag ansöker varje år om att få vara med på Pepins Market, men sållningen är hård. 98 av 100 bolag passerar inte genom nålsögat. För närvarande ligger 11 bolag på listan. Att döma av Google är vingården Escapat mest känd, följd av hälsokostföretaget Superfruit och DNA-analysföretaget Dynamic Code.

– Det måste vara ett sunt och bra bolag med en bevisad affärsmodell. Det ska vara ett hållbart bolag med bra ledning och styrning som också har en rimlig värdering. Stämmer det inte tackar vi nej, säger Julia Reuszner.

Processen för att komma in på Pepins tar flera månader, med en finansiell due diligence, företagsbesiktning. Pepins bjuder också in proffs i relevant bransch bland sina omkring 1 000 större investerare för att göra en utvärdering och för att se om man hittar några som är villiga att göra en investering.

– Det ger rätt värdering. När allt är på plats får allmänheten vara med. 

Plattformen är enligt Pepins bevisad och därför produktifierar företaget den, vilket sker i bolaget Pepicon. Tjänsten är molnbaserad och Julia Reuszner presenterade satsningen på årsstämman i maj.

– Det innebär en enorm potential för fler företag att använda tekniken för att söka kapital, det passar alla bolag med mer än 20 aktieägare. Här har du en samlad plats med full information om ditt bolag. Du kan sköta kommunikationen med aktieägare därifrån och det är ett sätt att vara ständigt redo för kapitalresning.

Alternativa listan rymmer 20 bolag och är mer lik en vanlig börs. Handeln sker en gång i månaden. Störst är Spiltan med 3 500 aktieägare. Till alternativa listan är Pepins aktivt ute och raggar bolag som kan tänka sig att vilja vara med.

Två bolag har valt att gå vidare till den "riktiga" börsen. Slitevind bytte i maj till First North. Train Alliance slutade handlas på Pepins i augusti och bolaget har målsättningen att noteras på First North runt årsskiftet 2019/2020.

– Det handlar om bolag som har vuxit sig stora och vill ha mer frekvent handel. Det är ett helt naturligt steg, säger Julia Reuszner.

På interna listan ligger tre bolag som inte vill handlas publikt. Ett exempel är Hemnet. Bolagets såldes 2016 till riskkapitalbolaget General Atlantic för omkring 2 miljarder kronor. En del av aktierna såldes i samband med det tillbaka till fastighetsfirmor och privata fastighetsmäklare.

– Det är en stor grupp personer. Vi erbjuder handel inom denna grupp på interna listan en gång om året.

Mäklarlistan är en ännu smalare lista för bolag som bara behöver hjälp någon enstaka gång. För närvarande Grönklittsgruppen.

På Fans Market kan man handla i ishockeyklubbarna AIK och DIF. 

– Det handlar mer om emotionellt värde än fantastisk avkastning. 

Enligt kvartalsrapporten för Q2 har ni sämre resultat och omsättning jämfört med tidigare. Går det sämre för er?

– Nej. Varje kapitalanskaffning har ganska stor betydelse för ekonomin. Det har alltid slagit mellan kvartalen. Långsiktigt följer vi vår strategiska plan.

Vilka är målen framåt?

– Vi ska fortsätta växa marknadsplatsen och kapitalanskaffningsplatsen. Men vi lämnar inga prognoser.

Förlusten ökar liksom kostnaderna, omsättningen minskar

  Omsättning 2018: 21,7 miljoner kronor (22,9 miljoner 2017). En minskning med 5 procent.

  Kostnader 2018: 41,9 miljoner kronor (30,7 miljoner 2017). En ökning med 37 procent.

  Förlust 2018: – 20,1 miljoner kronor (-7,8 miljoner kronor 2017). En ökning med 260 procent.

  Företaget sysselsätter omkring 20 anställda plus en handfull konsulter.

  Pepins Group största ägare:

  • Investment AB Spiltan 20,03 %
  • Sjunnesson Grid AB 12,94 %
  • Vokerot Ventures 12.12 %
  • Lednil AB 6,56 %
  • Westerinvest AB 6,42 %

  Platsannonser