Pension

Pensionsmyndigheten kritisk mot förslag i utredning

Pensionsmyndigheten är starkt kritisk mot flera av förslagen i pensionsutredningen – bland annat ifrågasätter myndigheten förslaget att ge Sjunde AP-fonden ansvaret för valarkitekturen

Camilla Jonsson
Uppdaterad 2020-02-11
Publicerad 2020-02-11

Den särskilde utredaren Mikael Westberg lämnade över sitt förslag i december. Utredaren har bland annat föreslagit att Sjunde AP-fonden ska bli ny ansvarig myndighet för premiepensionssystemet. Det är något som  Pensionsmyndigheten avfärdar i sitt remissvar.  Det rapporterar Sak & Liv.

"Att en annan myndighet skulle kravställa valarkitekturen skulle bli både ineffektivt och dyrare och dessutom riskera att ge en sämre slutprodukt. Ansvaret ska samlas hos Pensionsmyndigheten, eftersom det vore olyckligt om ansvaret för valmiljön splittrades på två olika myndigheter,” skriver i sitt remissvar Pensionsmyndigheten.

Myndigheten ifrågasätter även förslaget om att den nya myndigheten i lag ges uppdraget om att ansvara för hela kapitalförvaltningen i traditionella försäkringar.

"Pensionsmyndigheten måste behålla samma kompetens och resurser som tidigare inom kapitalförvaltning för att uppfylla sitt uppdrag. Pensionsmyndigheten avstyrker också förslaget om att den nya myndigheten inte ska stå under Finansinspektionens tillsyn.”

Pensionsmyndigheten är däremot positiv till förslaget om att dela upp förvaltningen i en sparande- och en utbetalningsfas.

Pensionsmyndigheten skriver också att det  står klart att tidpunkten för ikraftträdande behöver skjutas upp. Särskilt vad gäller valarkitekturen, som enligt myndigheten bör samordnas med nya upphandlade fondtorget.

Platsannonser