Fonder

Pensionsbolagets spridning ger resultat

AMF:s ökade investeringar i fastigheter och infrastruktur bidrog positivt till halvårsresultatet.

Uppdaterad 2016-08-25
Publicerad 2016-08-25

AMF:s resultat uppgick till -7,7 miljarder kronor under halvåret jämfört med 27,3 miljarder under samma period i fjol. Förändringen förklaras främst av förändringar i premieinkomst och försäkringstekniska avsättningar.

AMF rapporterar en totalavkastning på 1,1 procent under halvåret jämfört med 4,1 procent under samma period förra året. Avkastningen på svenska aktier var –5,1 jämfört med 8,9 procent för halvåret 2015. Investeringarna i fastigheter gick bäst och avkastade 4,1 procent.

– Halvåret har präglats av politisk och ekonomisk osäkerhet, turbulens på börsen och fortsatta räntefall. Våra samhällsinvesteringar i infrastruktur och fastigheter har levererat en god avkastning, och även räntor och utländska aktier har bidragit positivt till resultatet. AMF är en långsiktig investerare som står på solid finansiell grund, och jag är särskilt glad över att vår strategiska riskspridning tydligt visar sitt värde, säger Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF.

AMF har under halvåret ökat investeringarna i fastigheter och infrastruktur. För tillfället pågår bland annat flera utvecklingsprojekt i Stockholm City, samt renoveringar och nybyggnationer av bostadsfastigheter runt om i Sverige.

–Tack vare AMFs starka finansiella ställning, och den långsiktighet som ligger i AMFs uppdrag att förvalta de privatanställda arbetarnas pensioner, har vi goda möjligheter att göra den här formen av mer illikvida investeringar. Idag har vi med 68 miljarder investerade kronor störst andel bland pensionsbolagen. Det återspeglas positivt i halvårets resultat, och gör AMF bättre positionerat att möta utmaningarna i en fortsatt förväntat lågavkastande miljö, säger vd Johan Sidenmark i en kommentar.

Under 2016 har AMF Fonder höjt sin hållbarhetsambition gällande utländska aktier i samtliga fonder genom att börja tillämpa ett nytt index, som omfattar de bolag som är bäst på hållbarhet. Fokusområden för hållbarhetsanalyserna är miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning, skriver fonden i rapporten.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 533 miljarder kronor.

Platsannonser

Logga in