Annons

Annons

Pensiono startar livbolaget Svenska Fribrevsbolaget

Pensiono Holding AB får tillstånd av Finansinspektionen att starta nya livbolaget Svenska Fribrevsbolaget.

Nyheten kommer från branschsajten Sak & Liv. Bakgrund: Våren 2017 finansierade Pensiono en crowdfundingrunda för att kunna starta det nya livbolaget Svenska Fribrevsbolaget.  Över 1 000 personer satsade 41,7 miljoner kronor i bolaget.

Dock nekade Finansinspektionen bolagets koncessionsansökan. Enligt FI var marginalerna för låga och styrdokumenten höll inte måttet.

Nu har Finansinspektionen godkänt Pensionos nya ansökan. Sak & Liv konstaterar att Svenska Fribrevsbolaget blir det första livbolaget som får tillstånd att bedriva försäkringsrörelse efter att Solvens 2-reglerna börjat gälla.

Annons

Annons

Finansinspektionen bedömer därmed att Pensiono Holding AB, East Capital Holding AB, Pensiono Partners Sweden AB, Nicklas Hellberg och Mattias Fellenius som lämpliga ägare.

Verksamheten kommer bestå av fondförsäkring och annan med försäkringsrörelsen förenlig verksamhet.

Det formella namnet på bolaget som fått koncessionen är Pensiono Life AB. Tanken är dock att byta namn till Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB.

— Det är kul att tillståndet är på plats, säger Pensiono Lifes vd Nicklas Hellberg till branschsajten Sak & Liv.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons