Cecilia Skingsley
Finans

"Penningpolitiken underlättar förändringar"

– Digitaliseringen bidrar till att vi efterfrågar varor och tjänster på ett nytt sätt. Med en stabil inflation kring vårt mål underlättar penningpolitiken de här förändringarna. Det sa vice riksbankschef Cecilia Skingsley när hon idag höll tal vid Entreprenörskapsforum.

Uppdaterad 2019-03-26
Publicerad 2019-03-26

Förändringarna påverkar spelplanen för både privatpersoner och företag, fortsatte Skingsley. Arbetsmarknaden stöps om när gamla jobb försvinner och nya skapas. E-handeln gör att konkurrensen ökar och att konsumenterna får mer makt vilket kan dämpa priserna och minska företagens marginaler.

– Förändringarna är nödvändiga för att öka vårt välstånd, men vi får inte bortse från att de skapar problem för människor på kort sikt. Alla behöver därför ha möjlighet att uppdatera sina kunskaper och sin kompetens för att kunna anpassa sig till nya förhållanden, och marknaderna kan behöva övervakas och regleras så att starka aktörer inte utestänger nya företag.

I en föränderlig värld behövs det tydliga spelregler för att samhällsekonomin ska fungera väl.

– Ett i köpkraftstermer stabilt penningvärde som man kan lita på är en sådan fast spelregel. Det gör det lättare för privatpersoner och företag att planera för framtiden, förbättrar löne- och prisbildningen och bidrar därför till en stabilare konjunkturutveckling, sa Skingsley.

Så kan utmaningarna med digitaliseringen tacklas, enligt Cecilia Skingsley.

  • Anamma ett livslångt lärande
  • Transfereringssystemet är det primära verktyget för att hantera ekonomisk omfördelning
  • Vid behov reglera olika marknader för att värna effektivitet och konkurrens i allmänhetens intressen

Bild från Cecilia Skingsleys presentation som visar hur digitaliseringen kan påverka inflationen.

 

 

Länk till hela talet >>

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in