Fr v: Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab och Kari Kauniskangas, VD och koncernchef YIT, signerar avtalet. Foto: Jyri Laitinen
Fr v: Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab och Kari Kauniskangas, VD och koncernchef YIT, signerar avtalet. Foto: Jyri Laitinen
M&A

Peab förvärvar verksamhet från Yit för 3 miljarder

Peab förvärvar Yits beläggnings- och ballastverksamhet i Norden för cirka 3 miljarder kronor.

Uppdaterad 2019-07-04
Publicerad 2019-07-04

Peab förvärvar Yits beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Transaktionen är en kombination av aktie- och inkråmsförvärv. Förvärvslikvid förväntas uppgå till 2 966 miljoner kronor för skuldfri rörelse och är fullt finansierad, framgår det av ett pressmeddelande.

Tillträde förväntas ske den 1 januari 2020.

–  Genom detta förvärv tar vi nästa steg i utvecklingen av Peab som Nordens Samhällsbyggare. Beläggnings- och ballastverksamhet är nära kopplat till samhällsutvecklingen både vad gäller anläggnings- och byggprodukter. Genom att expandera inom dessa delar lägger vi plattformen för att fortsätta växa och förstärka lönsamheten. En ökad geografisk spridning inom verksamheter som normalt sett är mindre konjunkturkänsliga skapar stabilitet. Med denna bas fortsätter också resan med att utveckla nya produkter och metoder för att möta våra kunders behov av hållbara lösningar, säger Jesper Göransson vd och koncernchef i Peab.

Förvärvet innebär att Peab utökar sin närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerar sig inom beläggning i Danmark.

"Affären innebär också att industriverksamhetens betydelse för koncernen ökar samt att känsligheten för konjunktursvängningar minskar.", skriver Peab i pressmeddelandet.

Förvärvet innebär övertagande av cirka 200 strategiskt placerade täkter samt 63 asfaltverk i Norden. Förvärvet innebär också övertagande av cirka 1700 medarbetare.

"Dessutom skapas förutsättningar för vidare expansion och utveckling av andra verksamheter såsom Recycling och Betong", framgår det av pressmeddelandet.

Under 2018 omsatte den förvärvade verksamheten 6 005 miljoner kronor med ett justerat ebita om 240 miljoner kronor.

Transaktionen är villkorad av godkännande av konkurrensmyndigheter samt uppfyllandet av vissa sedvanliga avtalsvillkor.

Platsannonser

Logga in