Panelen: Elpriset blir (kanske) lägre under 2023

Taggar i artikeln

Bixia Eon Fredagspanelen Vattenfall
Veckans panel består av Emma Borgström, Head of Sales på E.ON (Foto: Erika Weiland, Apelöga), Branislav Slavic, chef Vattenfall Försäljning i Norden (Foto: Jeanette Hägglund) och Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia. (Foto: Bixia).
Publicerad
Uppdaterad

Elmarknaden är nervös, men det kan finnas bättre förutsättningar för lägre elpris 2023. Det säger experterna som medverkar i denna veckas fredagspanel. 

Realtid.se

Dagens panel består av Emma Borgström, Head of Sales på E.ON, Branislav Slavic, chef Vattenfall Försäljning i Norden och Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia,

Emma Borgström, Head of Sales på E.ON:

Vad är att vänta av elprisåret?
–Ser vi till terminsmarknaden idag förväntas detta elprisår att bli lägre än det förra. Detta beror på att förutsättningarna inför detta år är bättre än vad de var inför det föregående. Främst på grund av den milda vintern och med mycket konsumtionsminskningar i Europa till följd av de höga elpriserna. Dock är systemet känsligt och osäkerheterna större till nästkommande vinter, vad priset faktiskt kommer bli nästa vinter beror i väldigt stor utsträckning på hur vädret blir. Se bara på skillnaden mellan december och januari denna vintern, där priserna i december var ungefär de tredubbla mot januari.

Annons

 Hur ska man som företag eller privatperson hantera elpriserna – är det rätt att binda?
–En sak som är säker för det kommande året är att elpriset kommer att variera kraftigt från dag till annan. Så beroende på konsumtionsmönster och värmeberoende med mera över året kan man binda sitt pris för att få mer kontroll över utgifterna. Men, historiskt sett, har vi fortfarande mycket höga elpriser och det är svårt att säga vad som kommer hända med elprisets riktning då det just nu påverkas av policy, politik och beteende. Oavsett vad, rekommenderar vi alla att se över sin förbrukning för att hitta möjligheter att minska sin elkonsumtion. Lägre elkonsumtion minskar elkostnaden i alla lägen.

 Hur lång tid tror du/ni det tar för Europa att bygga bort elkrisen?
–Ser vi till grunden för elkrisen så handlar det om Europas beroende av gasimport från Ryssland. Ursula von der Leyen, Europakommissionens president, har tidigare kommunicerat målet att bli av med det ryska beroendet 2027, men redan under slutet av 2022 har vi endast en tiondel av de ryska leveranserna kvar. På kort och medellång sikt ersätts denna gas med annan gasimport till högre priser. För att istället bygga bort elkrisen krävs stora satsningar på gröna energikällor åtminstone de närmaste fem-tio åren.

Branislav Slavic, chef Vattenfall Försäljning i Norden:

Annons

Vad är att vänta av elprisåret?
 –En stor mängd oförutsedda händelser bidrog till en stressad marknad förra året. Under 2023 kommer vi fortsatt se elpriser som varierar kraftigt under dygnet men också mellan dygnen. Vädret har en stor påverkan på priserna och hydrologin blir allt viktigare för den nordiska prisutvecklingen. Priserna i Norden kommer fortsatt även att påverkas av kopplingarna till Europa. Det som avgör prisbilden i slutet av året är hur mycket gas som Europa kommer att ha kvar i sina depåer. Vi har även Kina som kommer kunna påverka priserna och vara avgörande i hur aktiva de kommer att vara på den globala bränslemarknaden.

Hur ska man som företag eller privatperson hantera elpriserna – är det rätt att binda?
–Med fastprisavtal blir elkostnaden mer förutsägbar och man kan planera sina elkostnader över året vilket passar en del kunder. Men vi har fortfarande ett högt prisläge och med det osäkra omvärldsläget är det väldigt svårt att ge rekommendationer. Det bästa är att prata med sitt elbolag.

Hur lång tid tror du/ni det tar för Europa att bygga bort elkrisen?
–Fokus måste vara att driva på investeringar i fossilfria alternativ som vindkraft, sol, bio- och kärnkraft och här är ledtiderna fortfarande för långa. Vi behöver snabbare tillståndsprocesser och även nyttja elnätet effektivare. Vi som konsumenter kan också påverka genom att försöka spara el där vi kan. Även kompetensbehovet är högt för hela branschen. Det behövs utbildningsplatser och Vattenfall är med och anställer för fullt. Exempelvis kommer Vattenfall Eldistribution anställa 600 personer bara under de närmaste två åren.

Annons

Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia:

Vad är att vänta av elprisåret?
–Allt annat än en nervös marknad med hög prisvolatilitet vore mycket oväntat. Det finns så många osäkerhetsfaktorer just nu som både kan sänka (lågkonjunktur/recession) eller höja marknaden (Kinas ekonomiska aktivitet ökar). Lägg till kriget på det, och så har du den primära prisdrivaren som vi inte vet något om i framtiden – vädret. Personligen tror jag på ett lägre elpris 2023 än 2022.

Hur ska man som företag eller privatperson hantera elpriserna – är det rätt att binda?
–Ytterst få elhandelsbolag erbjuder idag möjligheten att binda, och i sådant fall är riskpremien skyhög och inte värd att betala för en privatperson. Företag med lite större förbrukning hedgar sin elkostnad långsiktigt och regelbundet via terminsmarknaden, mindre företag har inte den möjligheten utan är likt privatpersoner ofta hänvisade till rörligt pris eller någon form av elpool med olika säkringsgrader.

Hur lång tid tror du/ni det tar för Europa att bygga bort elkrisen?
–Redan har fler terminaler byggt för att kunna ta emot mer gas, alltså öka lagringskapaciteten. Sedan måste utbudet finnas, och det kan åter bli en priskamp i kamp med Asien som är svår att vinna. Stora finansieringsformer och stöd erbjuds redan från EU-håll men ny produktionskapacitet som inte är fossil tar tid att bygga. Då ser jag en större möjlighet i närtid på att Europa fortsätter att vara energimedvetet (förbruka mindre gas och el) likt de var duktiga på i höstas och hittills i vinter.

Annons