Elmarknaden just nu: Lägre elpriser i början av 2023

Taggar i artikeln

Elpriset Vattenfall
Publicerad
Uppdaterad

Elpriserna under januari blev betydligt lägre än vad som förutsågs i december. Orsakerna är minskad elkonsumtion, milt väder och välfyllda gaslager i Europa. Elmarknaden är dock fortsatt väldigt svårbedömd med priser som varierar kraftigt upp och ner. Rekommendationen att fortsätta vara aktiv, se över sitt elavtal och spara el där det går kvarstår.

Realtid.se

Elpriserna på Nord Pool (utan påslag och ex moms) landade på cirka 0,7 – 1 kr/kWh i alla elområden för januari, att jämföras med december då de låg runt 2-3 kr/kWh. Det skriver Vattenfall i ett pressmeddelande.

Den nordiska vattenkraften ger fortsatt hög effekt och den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, är kraftigt förbättrad sedan december. Den senare återstarten av kärnkraftreaktorn Ringhals 4 motverkas av att övriga reaktorer levererar enligt plan, vilket verkar stabiliserande på elpriset. Det milda vädret i Europa har lett till välfyllda gaslager och i Frankrike är flera kärnkraftsreaktorer tillbaka i drift. Detta tillsammans med lägre bränslepriser har bidragit till att priserna på termins- och spotmarknaden sjunkit markant.

Annons