Fastigheter

Oscar Properties överlåter fastighet 

Oscar Properties  har idag avyttrat fastigheten Nacka Sicklaön 118:2  via bolagsförsäljning av aktierna i dotterbolaget Planiavägen Fastighet. Resultateffekten beräknas uppgå till 80 Mkr.

Uppdaterad 2019-11-20
Publicerad 2019-11-20

Fastigheten har hyrts ut till Jensen Education AB för skolverksamhet och överenskommet fastighetsvärde förutsätter att fastigheten har anpassats för verksamheten. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 140 Mkr och har baserats på att anpassningskostnaderna för skolverksamheten kommer att uppgå till 150 Mkr. Utöver att erhålla köpeskilling kommer Oscar Properties erhålla återbetalning av koncernskuld om ca 34 Mkr. Det framgår av ett pressmeddelande.

Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen uppgår till 365 Mkr.

Planiabolaget har ingått avtal med Jensen Education om att hyra ut lokaler för skolverksamhet från och med den 1 augusti nästa år. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolverksamhet handläggs nu hos Nacka Kommun.

Hyresavtalet är villkorat av att bygglov beviljas och att Jensen Education erhåller skoltillstånd beträffande skolverksamhet på fastigheten.

Resultateffekten för Oscar Properties beräknas uppgå till ca 80 Mkr.

Platsannonser