För hela kartan se längst ned i artikeln.
Fastigheter

Oscar Properties köpte villor till överpris – trots att viktiga tillstånd saknades

170 miljoner kronor betalade Oscar Properties för fem villor. För att riva dem. Trots att detaljplan saknas och kommunen inte vill förtäta.

Uppdaterad 2018-11-07
Publicerad 2018-11-06

Tänk dig att du köpt ditt drömhus, en hyfsat stor villa med havsutsikt. Då beslutar Trafikverket bygga en motorvägsbro snett ovanför tomten.

Katastrof! Ekonomisk ruin! För vem vill köpa ett hus under en av Sveriges hårdast trafikerade broar?

Just när brobyggarna börjat riva grannhusen knackar den goda fen med sitt trollspö på dörren och frågar: ”Får jag köpa ert hus för tre, fyra gånger taxeringsvärdet? Är 36 millar ok?”
För bra för att vara sant?

Nej, det är vad som hände fem villaägare vid Skurusundet i fjol.

Och den goda fen som strösslade miljoner heter Oscar Engelbert, vars bolag Skurusundsbryggan skalade upp 170 miljoner kronor för att komma över 14 221 kvadratmeter bergig och svårbyggd mark vid Skurubron, där en ny bro inom några år hotar höja redan höga värden på luftföroreningar och buller.

Området saknar dessutom detaljplan och kommunens tjänstemän är tveksamma till att förtäta i strandskyddsområdet. Och när kommunantikvarien fick se Oscar Properties skiss av ett betong- och glaskomplex på cirka 150 lägenheter plus P-hus för 150 bilar på de fem villatomterna famlade hon efter luktsaltet.

Nacka skryter gärna med sin natur och närhet till havet. Skurusundet, inseglingen till Stockholm från Baggensfjärden, anses särskilt skyddsvärd och har hållits fri från stora flerbostadshus.

Dessa kända fakta verkar inte ha besvärat Oscar Properties nämnvärt. Skriftväxlingen mellan kommunen och företaget ger snarast intrycket att projektet inte alls förankrats i verkligheten innan Oscar Properties saliggjorde de fem villaägarna.

De fem husen köptes av Skurusundsbryggan Holding AB, helägd dotter till Oscar Properties Holding AB, den 20 juni 2017 och placerades i Bostadsrättsföreningen Skurusundsbryggan. Fyra av villaägarna fick var och en 33,5 miljoner kronor, den femte med största fastigheten 36 miljoner. Kvadratmeterpriserna hamnar mellan 134 000 och 197 000 kronor, tre till fyra gånger snittpriserna för villor i Nacka.

Redan samma dag inkom Oscar Properties Förvaltnings AB genom Caroline de Wendel med en begäran om planbesked för de fem tomterna till Nacka kommun. Till ansökan bifogades en grovskiss från arkitektbyrån BAU samt ett flygfoto över området. Skissen är mycket rudimentär och bygger på 12 stycken gruppvis länkade femvåningshus, som på grund av områdets branta berg får tio våningsplan, det högsta nästan i nivå med den nya bro som blir närmsta granne inom några år. De gamla vackra villorna ska förstås jämnas med marken.

Den 27 september mejlar planarkitekt Alexander Erixson en försynt fråga:

”Hej, vi har ju fått in en ansökan om planbesked vid Skurusundet som berör fem villafastigheter. Jag gissar att ni fått en fullmakt att föra deras talan, vi vill gärna ta del av den. Det framgår inte av er bifogade skiss hur många lägenheter och våningar förslaget omfattar. Jag är tacksam för dessa uppgifter för vår fortsatta handläggning.”

Samma dag svarar Caroline de Wendel:
”Gällande antal våningar och lägenheter har vi inte en färdig studie på detta, jag ser gärna framför mig att vi ses på ett möte för att få en indikation från er på de möjligheter ni ser med ytan.”

39 minuter senare får hon en diskret lektion i det kommunala  planmonopolets kraft. Alexander Erixson skriver:

”Hej, som det är nu är inget bestämt om hur vi ska förhålla oss i ärendet, och jag ser inte i nuläget att vi behöver ses. Ni kan inte heller räkna med att ”stämma av” lämplig exploatering med oss, det finns saker som talar för och emot. Ni måste ändå ha en bild av vad som är en lämplig exploatering på platsen? BAU har ju tagit fram en skiss.”

Det är kommuniska för ”lägg ner och kom möjligen igen när ni vet vad ni vill och sen är det vi som bestämmer”.

Men Caroline de Wendel kommer igen redan nästa förmiddag med en fråga om man får bygga ännu närmare nya Skurubron och ”önskar en högre exploateringsgrad”. Hon upprepar sin önskan om ett möte.

Nu inser Alexander Erixson nog att budskapet inte gått in. Men han väntar med svaret till den 3 november, Nacka har omkring 15 000 bostäder i sin plan för förtätning mellan Nacka Forum och Danvikstull som motprestation till T-bana till Nacka. En del att göra, kort sagt.

”Det hade varit av värde att se en skiss med er tänkta exploatering istället för den till ansökan bifogade som jag förstår på dig inte är aktuell? Å andra sidan kan det vara så att vi inte anser att förtätning alls är lämplig och då spelar det ju mindre roll med fler skisser. Avseende den frågan tror jag heller inte det är av betydelse att träffas.”

Rånobben igen, men Caroline de Wendel svarar inom en kvart att Oscar Properties arbetar med en skiss som väntas vara klar inom några veckor och upprepar sin fråga om hur nära nya Skurubron man får bygga?

Alexander Erixson svarar kort att Trafikverket inte vill ha några byggen inom 35 meter från bron, men 
att kommunen försöker utverka 25 meter.

För att klargöra kommunens inställning får Oscar Properties till sist träffa tjänstemännen. De gör då klart att förtätning i området inte är aktuell och att eventuell detaljplan för området får vänta tills nya Skurubron är klar och dess miljöpåverkan i form av buller och luftföroreningar kan mätas.

Bron väntas vara klar 2022 och en eventuell ny bebyggelse kan därför knappast vara på plats förrän tidigast 2026.

Den 24 januari 2018 mejlar Oscar Properties och ber att få dra tillbaka sin ansökan om planbesked. I somras överklagades upphandlingen av det italienska bolag som ska bygga bron, ärendet har ännu inte avgjorts i förvaltningsrätten. När brobygget startar är oklart.

Realtid.se ringer Caroline de Wendel för att fråga hur det tänkta projektet hade förankrats gentemot kommunen:
– Vi svarar inte på frågor, det gör vår kommunikationsavdelning.

Ja, men det var ju du som drev ärendet och kan det bäst?
– Ja, men vi svarar inte på frågor.

I vilket stadie befinner sig projektet? 
– Vi har haft inledande dialoger med kommunen om kommande process och möjlig exploatering, svarar Oscar Properties head of corporate communication, Monica Nygren, via mejl:

Varför återkallades då begäran om planbesked i januari i år? 
– Planbeskedet drogs tillbaks då vi inte var nöjda med det förslag vi presenterade för kommunen. 

Hur omfattande är projektet?
– Som sagt utreder vi möjlig exploatering för området.  

Var de höga köpeskillingarna motiverade? 
– Ja. I slutändan beror det på hur många attraktiva bostäder vi kan bygga här, vi tror på områdets utvecklingsmöjligheter. 

I villorna som Oscar Properties gjorde till bostadsrättsförening bor flera av de gamla ägarna kvar med några dussin miljoner på banken. Och deras grannar gnisslar tänder över att Oscar med spenderbyxorna inte hade ännu större planer för området.

Leif Holmkvist

Prenumerera på Realtids nyhetsbrev

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in