Oscar Propertis Foto: TT
Foto: TT
Fastigheter

Oscar Properties förvärvar två fastigheter och avyttrar sju 

Bostadsutvecklaren Oscar Properties har tillträtt två fastigheter till ett värde om 343,5 miljoner kronor och frånträder samtidigt sju fastigheter till ett värde om 340 miljoner kronor.
 

Publicerad 2021-07-29

De förvärvade fastigheterna om cirka 23 000 kvadratmeter omfattar dagligvaruhandel samt en skola om cirka 6 000 kvadratmeter. Fastigheterna genererar tillsammans ett årligt driftnetto om 27,3 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. 

De avyttrade fastigheterna som befinner sig i Höganäs och Motala består av handel, restaurang och hotell. Utöver det överenskomna fastighetsvärdet om 340 miljoner kronor tillkommer det en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan om 2 000 kronor per kvadratmeter ljus BTA.

Platsannonser

Logga in