Mats Qviberg. Foto: Peter Knutson
Finans

Öresund ökar substansvärdet

Investmentbolaget Öresund redovisar ett ökat substansvärde med 6,2 procent till 128 kronor per aktie.

Realtid.se
Uppdaterad 2017-10-10
Publicerad 2017-10-10

I dag presenterar investmentbolaget Öresund delårsrapporten för tredje kvartalet 2017. Substansvärdet ökade med 6,2 procent, justerat för lämnad utdelning sedan utgången 2016, till 128 kronor per aktie

Detta är sämre än jämförelseindexet SIX Return, som steg med 12,5 procent under motsvarande period.

Störst negativ påverkan på substansvärdet hade Bilia, medan Fabege, Bulten, Svolder, Oriflame, Ework och SEB påverkade positivt.

Under årets tredje kvartal ökade substansvärdet med 1,7 procent. Index steg under motsvarande period med 1,5 procent.

Marknadsvärdet på Öresunds värdepappersportfölj uppgick den 30 september 2017 till 5.611 miljoner kronor jämfört med 5.569 miljoner kronor den 31 december 2016. Under delårsperioden har värdepapper förvärvats för 573 miljoner kronor samt avyttrats för 774 miljoner kronor. Under samma period i fjol förvärvades värdepapper för 1.127 miljoner kronor samt avyttrades för 1.097 miljoner kronor.

Öresunds börskurs 30 september 2017 var 136 kronor jämfört med 152,50 kronor den 31 december 2016. detta innebar en totalavkastning, justeras för lämnad utdelning, om -8 procent jämfört med 37 procent vid årsskiftet.

Resultat efter skatt för bolaget blev 96,7 miljoner kronor, jämfört med 738 miljoner kronor samma period året innan. Resultatet per aktie uppgick till 2,13 kronor jämfört med 16,24.

Platsannonser