Annons

Annons

Öresund ökade 2018 och klarade fjärde kvartalet väl

Öresunds bokslutskommuniké visar på ett ökat substansvärde om 6 procent. Det tuffa fjärde kvartalet klarade investmentbolaget betydligt bättre är index.

Öresund presenterar på fredagen sitt bokslut för 2018. Substansvärdet ökade med 8,6 procent, vilket är 13 procentenheter bättre än SIX Return Index som sjönk med 4,4 procent under motsvarande period. Under årets fjärde kvartal minskade substansvärdet med 3,4 procent. SIX Return Index sjönk under motsvarande period med 14,1 procent.

Värdet ligger nu på motsvarande 130 kronor per aktie. Resultatet per aktie uppgick till 10,87 kronor. Föreslagen utdelning om 5,50 kronor per aktie[1]

Större positiv påverkan på substansvärdet under 2018 hade innehaven i Fabege, Acne Studios (onoterade), BioArctic och Bilia. Större negativ påverkan på substansvärdet under 2018 hade innehaven i Bulten och MQ Holding.

Annons

Annons

Öresunds börskurs den 31 december 2018 var 129,40 kronor, vilket innebar en totalavkastning, justerad för lämnad utdelning, om 5 procent under 2018.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons