Finans Nyhet

Orc Software har för mycket pengar

Publicerad

IT-bolaget Orc Software redovisar en vinst efter finansnetto på 18,7 miljoner kronor för årets nio första månader, att jämföra med vinsten på 32,3 miljoner kronor för motsvarande period 2004.

Omsättningen steg till 199,5 miljoner kronor, från 185,9 miljoner kronor ett år tidigare.

Bolaget räknar med en rörelsemarginal på minst 15 procent under fjärde kvartalet, vilket även är målet på medellång sikt. För omsättningen är målet en årlig tillväxt på 15 procent.

Bland annat mot bakgrund av den förväntade tillväxten bedömer styrelsen att Orc Software är överkapitaliserat. Den nuvarande kapitalstrukturen ska ses över, skriver bolaget i delårsrapporten.

Annons

TT

Annons