Annons

Annons

handelsbanken-vd_534.jpg

Handelsbankens vd Anders Bouvin levererar en stabil delårsrapport för tredje kvartalet.

Ökat rörelseresultat för Handelsbanken

Handelsbankens rörelseresultat steg med 1 procent, jämfört med samma period i fjol, till 16.028 miljoner kronor.

Handelsbanken presenterar i dag delårsrapporten för tredje kvartalet 2017. Av rapporten framgår det att rörelseresultatet steg med 1 procent till 16.028 miljoner kronor jämfört med 15.935 miljoner kronor samma period i fjol, men ökade med 10 procent justerat för engångsposter och årets återupptagna avsättning till Oktogonen. Jämfört med andra kvartalet 2017 ökade rörelseresultatet med 3 procent till 5.424 miljoner kronor jämfört med 5.257 miljoner kronor.

Periodens resultat efter skatt för total verksamhet minskade med 4 procent till 12.340 miljoner kronor jämfört med 12.801 samma period i fjol. Jämfört med andra kvartalet ökade periodens resultat efter skatt för total verksamhet med 3 procent till 4.173 miljoner kronor jämfört med 4.056 miljoner kronor.  

Resultatet per aktie för total verksamhet minskade till 6,35 kronor, jämfört med 6,66 samma period i fjol. Jämfört med andra kvartalet 2017 steg resultatet per aktie till 2,15 kronor jämfört med 2,09 kronor.

Annons

Annons

Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet sjönk till 12,7 procent jämfört med 14 procent samma period i fjol. Jämfört med andra kvartalet 2017 låg räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet på samma nivå, 12,9 procent.

Intäkterna uppgick till 30.522 miljoner kronor jämfört med 30.638 miljoner kronor samma period i fjol, men ökade med 5 procent justerat för realisationsvinster i jämförelseperioden. Jämfört med andra kvartalet 2017 ökade intäkterna något till 10.248 miljoner kronor jämgört med 10.238 miljoner kronor.

Räntenettot steg med 7 procent till 21.989 miljoner kronor jämfört med 20.644 miljoner kronor samma period i fjol. Jämfört med andra kvartalet 2017 ökade räntenettot med 4 procent till 7.587 miljoner kronor jämfört med 7.321 miljoner kronor.

Enligt rapporten beror ökningen av räntenettot främst på högre fond- och kapitalförvaltningsprovisioner. Fondförvaltningsprovisionerna ökade med 19 procent till 2.613 miljoner kronor och även depå- och kapitalförvaltningsprovisioner ökade med 19 procent. Ut- och inlåningsprovisionerna steg med 5 procent till 910 miljoner kronor samtidigt som betalningsprovisionerna netto minskade med knappt 1procent till 1.386 miljoner kronor. Provisionsnettot från kortverksamheten minskade till 889 miljoner kronor jämfört med 935 miljoner kronor, främst till följd av högre clearing- och serviceavgifter. 

Provisionsnettot ökade totalt med 8 procent till 7.217 miljoner kronor jämfört med 6.709 miljoner kronor samma period i fjol.

Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 23,6 procent jämfört med 24 procent samma period i fjol och den totala kapitalrelationen uppgick till 28,5 procent jämfört med 30,1 procent föregående år. 

Texten uppdateras.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons