Bank

Ökade kreditförluster för Klarna

Klarna ökade rörelseintäkterna med 30 procent i det fjärde kvartalet. Rörelseförlusten blev 1 miljard kronor.

Publicerad 2020-02-26

Betalbolaget Klarnas resultat för det fjärde kvartalet 2019 visade att rörelseintäkterna ökade med 31 procent och summerades till drygt 3,8 miljarder kronor. Samma period året för var den 2,95 miljarder kronor.

Resultatet blev negativt, rörelseförlusten blev 1,2 miljarder kronor, att jämföras med en vinst på 49 miljoner kronor året innan.

Bakom de svaga siffrorna finns snabbt växande kreditförluster. Förra året låg dessa på 1,2 miljarder kronor. Att jämföras med 426 miljoner kronor 2018.

I Klarnas affärsmodell uppstår en kreditförlust när någon väljer att skjuta upp sin betalning, men sedan misslyckas med att betala amorteringar och räntor på sin skuld.

– Det tar alltid tid innan man lyckats kalibrera in kreditgivningen när du är ny på marknaden. Då blir förlusterna högre i ett inledningsskede, säger en person med insyn i Klarnas verksamhet till techsajten Breakit.

Platsannonser