Fastigheter

Ökade intäkter för Klövern

Klövern ökar intäkterna med 6 procent till 2.261 miljoner kronor och resultatet ökar med 15 procent till 2.410 miljoner kronor.

Uppdaterad 2017-10-19
Publicerad 2017-10-19

I dag presenterar Klövern tredje kvartalsrapporten och rapporten för niomånadersperioden för 2017.

Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 6 procent till 2.261 miljoner kronor jämfört med 2.138 miljoner kronro samma period i fjol. Driftöverskottet ökade med 8 procent till 1.553 miljoner kronor jämfört med 1.439 miljoner kronor samma period i fjol.

Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 1.001 miljoner kronor jämfört med 918 miljoner kronor samma period i fjol.

Resultatet före skatt ökade med 15 procent till 2.410 miljoner ronor jämfört med 2.101 miljoner kronor och resultatet efter skatt ökade med 18 procent till 2.006 miljoner kronor jämfört med 1.694 miljoner kronor samma period i fjol. Resultatet efter skatt motsvarade 1,93 kronor per stamaktie jämfört med 1,58 kronor samma period i fjol.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1.371 miljoner kronor jämfört med 1.406 miljoner kronor samma period i fjol.

"Klövern redovisar ett solitt niomånadersresultat. Vi ser med tillförsikt fram emot en fortsatt stabil utveckling under resten av året”, kommenterar vd Rutger Arnhult.

"Vi har fortsatt vårt arbete med att fokusera fastighetsportföljen till de starkaste tillväxtregionerna. Under perioden januari till september har vi genomfört transaktioner omfattande 68 fastigheter och sedan halvårsskiftet i fjol har vi sålt 60 fastigheter, samtidigt som vi förvärvat 50 fastigheter och haft en fortsatt hög takt i projektutvecklingen”, skriver han vidare i vd-ordet.

Det framgår även att Klövern har varit fortsatt mycket aktiva på transaktionsmarknaden under 2017. Klöverns totala fastighetsvärde är idag till 98 procent lokaliserat till de tolv utvalda tillväxtorterna där den genomsnittliga befolkningstillväxten sammantaget legat över 15 procent de senaste 10 åren. 

Rutger Arnthult skriver även att kreditmarknaden är tudelad. 

"Kreditinstituten visar en hygglig aptit på att finansiera fastighetsbolag. Klöverns räntetäckningsgrad är hög och uppgick under perioden till 3,1 med en genomsnittlig ränta på 2,5 procent medan räntebindningen uppgick till 2,2 år och kapitalbindningen till 2,9 år".

Han skriver även att Klöverns finansiella styrka stärktes ytterligare under perioden. 

"Den justerade soliditeten uppgick till 37,9 procent vid slutet av det tredje kvartalet, att jämföra med 36,7 procent vid årsskiftet. Samtidigt minskade belåningsgraden från 60 procent till 58 procent. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 13,08 kr, motsvarande en ökning med 12 procent sedan årsskiftet”. 

"Sammantaget är vi nöjda med både periodens resultatutfall och den strukturmässiga renodling vi lyckats genomföra under 2016-2017. Vi ser med tillförsikt fram emot en fortsatt stabil utveckling under resten av året och hoppas på att vi ska lyckas landa några lite större uthyrningar och förhoppningsvis även något ytterligare förvärv”, skriver Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in