Fastigheter

Ökade hyresintäkter för Balder

Fastighetsbolaget Balders hyresintäkter uppgick till 2 026 miljoner kronor i det andra kvartalet (1 866).

Publicerad 2020-07-16

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 993 miljoner kronor (1 911), vilket motsvarar en ökning per aktie med 4 procent till 11,07 kr (10,61). Det framgår av bolagets kvartalsrapport.

Långsiktigt substansvärde uppgick till 354,98 kr per aktie (297,32) och hyresintäkterna uppgick till 4 049 miljoner kronor (3 663).

Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 874 miljoner kronor (2 621) motsvarande 10,41 kr per aktie (14,56)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 2 347 miljoner kronor (2 159). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 4 procent och uppgick till 1 993 miljoner kronor (1 911), vilket motsvarar 11,07 kronor per aktie (10,61). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 287 miljoner kronor (401).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 195 miljoner kronor (2 966). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 874 miljoner kronor (2 621), motsvarande 10,41 kr per aktie (14,56).

Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 587 miljoner kronor (1 603), värdeförändringar avseende exploateringsfastigheter med 59 miljoner kronor (-), värdeförändringar avseende räntederivat med minus 221 miljoner kronor (-287) samt resultat från andelar i intressebolag om 257 miljoner kronor (462).

Platsannonser

Logga in