Finans

Ojämställd kompetensutveckling i finansbranschen

Enligt en ny rapport från Finansförbundet använder kvinnor sin fritid för kompetensutveckling, vilket är dåligt för ett jämställt arbetsliv, enligt Finansförbundet.

Publicerad 2019-05-24

I en ny rapport har Finansförbundet undersökt hur kompetensutvecklingen fungerar i finansbranschen. Av rapporten framgår det att kvinnor i större utsträckning än män använder fritid för sin kompetensutveckling, vilket är dåligt för ett jämställt arbetsliv, menar Finansförbundet.

Finansbranschen är i behov av förändrade kompetenser då digitalisering och nya lagkrav och kundbeteenden ställer krav på hög omställningstakt i branschen. Enligt Finansförbundet visar det sig dock att delar av planerad kompetensutveckling ställs in – ofta bortprioriterat som följd av hög arbetsbelastning. Rapporten visar att 30 procent av medarbetarna inte fått någon kompetensutveckling under det senaste året och för drygt hälften av medarbetarna, 53 procent, har planerad kompetensutveckling genomförts. Den vanligaste orsaken till inställd kompetensutveckling är tidsbrist.

Så många som fyra av tio får också mindre än en timme av kompetensutveckling per månad. Samtidigt använder varannan man och två av tre kvinnor fritid till inläsning för till exempel nödvändiga licensieringar.

– Det är inte bra, kompetensutveckling ska ske på arbetstid. Fritiden är viktig tid för återhämtning. Att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar på fritiden gynnar inte jämställdheten eftersom kvinnor generellt tar större ansvar för det obetalda arbetet i hemmet, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

I rapporten framträder tre nyckelfaktorer för väl en fungerande kompetensutveckling: tid, struktur och facklig närvaro. Arbetsplatser med facklig representation erbjuder anställda en bättre utveckling av kompetensen.

– En för hög arbetsbelastning riskerar att leda till stress och medföra en försämrad arbetsmiljö i tillägg till att man som medarbetare stagnerar i sin utveckling. På så sätt hänger en väl fungerande kompetensutveckling och god arbetsmiljö också samman, säger Ulrika Boëthius.

Platsannonser