Fastigheter

Offentliga Hus förvärvar för 1,1 miljarder kronor

Offentliga Hus förvärvar sex fastigheter för 1,1 miljarder kronor.

Uppdaterad 2019-07-01
Publicerad 2019-07-01

Offentliga hus, som ägs av Fastator (50 Procent) och Luxembourg- baserade fastighetsfonden Cofigelux (50 procent), har i ett antal separata transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 1,1 miljarder kronor. detta framgår av ett pressmeddelande.

Det rör sig om sex fastigheter i fem kommuner i Mälardalen, Dalarna och Småland. Samtliga sex fastigheter är samhällsfastigheter med huvudsakligen kommuner eller regioner som hyresgäster. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 61 000 kvadratmeter och totala hyresintäkter om cirka 74 miljoner kronor.

– Det är glädjande att kunna presentera ytterligare ett antal mycket intressanta förvärv. Offentliga Hus fortsätter på sin tillväxtresa, samtidigt som bolaget stärker sin position som partner till samhällssektorn, kommenterar Lars Holm, vd på Offentliga Hus. 

Samtidigt förvärvar ägarbolaget Fastator sex fastigheter i Storstockholm med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 0,2 miljarder kronor. Fastigheterna utgörs av en kombination av kassaflödes- och utvecklingsfastigheter. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 76 000 kvadratmeter och totala hyresintäkter om cirka 21 miljoner kronor

– Det är glädjande att kunna presentera ytterligare ett antal mycket intressanta förvärv. Offentliga Hus fortsätter på sin tillväxtresa, samtidigt som bolaget stärker sin position som partner till samhällssektorn, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd på Fastator.

Merparten av förvärven avses tillträdas under det fjärde kvartalet 2019. Förvärven avses finansieras med eget kapital och banklån.

Platsannonser