Annons

Annons

Nya turer i budstriden om Skånska Energi

Infranode Energi var ett av tre bolag som budade på Skånska Energi. Infranode förlorade budstriden, men ger inte upp kampen om Skånska.

Nu har Infranode förvärvat aktier i Skånska Energi motsvarande 22,5 procent av kapitalet och 22,8 procent av rösterna.

“Infranode har förvärvat aktierna i Skånska från en grupp av mindre aktieägare samt i marknaden. Skånskas B-aktier är noterade vid Nasdaq First North. Infranode kan komma att förvärva ytterligare aktier i Skånska på marknaden eller på annat sätt. Infranode avser inte att lämna något offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i Skånska”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Sista ordet var alltså inte sagt i vad Realtids Torbjörn Isacson beskrivit som en budcirkus. Han menar att de många turerna väcker frågor både runt styrelsens agerande och den värdering som Erik Penser Bank gjorde i samband med det första budet.

Läs mer: Kraftlös värdering från Erik Penser Bank

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons