Realtids krönikör Torbjörn Isacson har kartlagt och analyserat budstriden i Skånska Energi. Erik Penser Banks ursprungliga budrekommendation väcker frågor, konstaterar han.
Krönika

Kraftlös värdering från Erik Penser Bank

Höstens budcirkus kring Skånska Energi verkar slutligen avgjord när två av de tre budgivarna nu gett upp. Men frågorna kvarstår både runt styrelsens agerande och den värdering som Erik Penser Bank gjorde i samband med det första budet.

Torbjörn Isacson
Publicerad 2018-10-18

På tisdagseftermiddagen drog riskkapitalbolaget Infranode sig ur budstriden kring Skånska Energi. I förra veckan gav riskkapitalbolaget Acsnacs Energi upp, vilket innebär att den lokala kollegan Kraftringen lär ta hem spelet.

Men de budpiruetter som de olika deltagarna tagit de senaste månaderna tillsamammans med Skånska Energis styrelse och värderingsfirman Erik Penser väcker den del frågor. Kraftringens vinnande erbjudande på 80 kronor per aktie ligger 33 procent högre än det ursprungsbud som styrelsen och Erik Penser Bank rekommenderade.

Det hela drog igång den sjätte september när Acsnacs la ett bud på 60 kronor per aktie i Skånska Energi. Acsnacs ägde då inga aktier i Skånska Energi.

Budnivån, som värderade Skånska Energi till knappt 500 miljoner kronor, är ett av de mer framstående exemplena på ett icke-sockrat erbjudande som kommit på ett noterat bolag. Budet låg 7,7 procent under stängningskursen den femte september och 0,4 procent under den volymvägda betalkursen under året före erbjudandet.

Det hindrade inte Skånska Energis styrelse från att enhälligt rekommendera Acsnacs bud. 

Ordförande i styrelsen är Jens Wikstedt, som uppges ha en mångårig erfarenhet från industri- och energisektorn och bland annat ägnat sig åt marknad och försäljning inom Eon. Jens Wikstedt kom in i Skånska Energis styrelse i år och äger noll aktier enligt årsredovisningen.

Arvid Liepe, finanschef på fastighetsbolaget Wihlborgs och ledamot i Skånska Energis styrelse sedan 2017, står också angiven för noll aktier.

I styrelsen sitter också Johan Danielsson, som även är vd för SwCG Swedish Consulting Group och suppleant i kommunfullmäktige och socialnämnden i Lomma, och som tidigare varit verksam inom telekom och läkemedels- och konsultbranchen med inköp, customer service och organisationsutveckling. Johan Danielsson, som varit ordinarie ledamot sedan 2017, äger enligt årsredovisningen sammanlagt 332 aktier i Skånska Energi, som alltså värderades till totalt 19 920 kronor i erbjudandet.

Ann Hermansson, som är personalchef på Sparbanken Syd och varit ledamot i styrelsen sedan 2012, uppges äga 14 400 aktier.

Hans Pettersson, ledamot sedan 2013, uppges ha lång erfarenhet från industrin, bland annat som vd för Modo Paper, står noterad för ett nästan exakt lika stort innehav, eller 14 375 aktier.

Charlie Nilsson, driftschef inom Svedala Expolaterings AB, har suttit med i styrelsen ända sedan 1993 och är med ett innehav på 29 674 aktier den största aktieägaren i styrelsen, enligt årsredovisningen. Hans aktiepost i bolaget blev därmed värd nära 2,4 miljoner kronor med Kraftringens sluterbjudande. Posten har ökat i värde med nästan 600 000 kronor sedan det första budet.

När styrelsen omedelbart accepterade Acsnacs erbjudande hänvisade den till osäkerhet i intäktsnivån på grund av den kommande nätregleringen samt investeringsbehov för affärsområdena Elnät, Produktion och Energilösningar. Även bedömda framtida kassaflöde och intjäning, jämförbara tidigare transaktioner, budpremier vid tidigare bud på noterade bolag i Sverige samt aktiemarknadens förväntningar kring utvecklingen av Skånska Energis aktiekurs och lönsamhet spelade in i beslutet.

Inte minst hänvisade styrelsen till en fairness opinion från Skånska Energis certified adviser Erik Penser Bank. 

Bortsett från standardartade formuleringar om hur informationen samlats in är den enda slutsats som ges i utlåtandet att ”Erbjudandet är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavare av aktier i Skånska Energi.”

Erik Penser Bank passar dock även på att påpeka att värderingsutlåtandet endast är ett underlag för styrelsen. I övrigt får utlåtandet inte användas, citeras, reproduceras eller på annat sätt återges utan skriftligt medgivande från Erik Penser Bank. Erik Penser Bank ansvarar heller inte för innehållet i utlåtandet mot någon annan person än styrelsen.

Erik Penser Bank har ända sedan Skånska Energi noterades på First North i december 2011 varit bolagets certified adviser och likviditetsgarant, och fått ett fast arvode för detta. Banken fick ett fast arvode även för sin fairness opinion.

Det visade sig att styrelsen för Skånska Energi vetat om Acsnacs intresse för att lägga ett bud ända sedan den 20 april, eller 4,5 månader innan det verkligen kom ett erbjudande, vilket framgår av det ursprungliga pressmeddelandet genom vilket det första budet på bolaget offentliggjordes. 

I pressmeddelandet konstaterades också att Erik Penser Bank hade haft gott om tid på sig för att komma fram med en rekommendation om budet.

Det budet visade sig sedan alltså, efter att budstriden mellan de tre budgivarna till slut landat, höjas med 33 procent.

Från den 20 april och en månad framåt handlades Skånska Energi tämligen stabilt på kurser mellan 64,50 kronor och 67 kronor, med andra ord runt 10 procent över det bud som Acsnacs presenterade i september.

Faktum är att den vinnande budnivån från Kraftringen på 80 kronor exakt motsvarar vad aktien handlades för när den listades på First North i december 2011, alltså för snart sju år sedan.

Att kontrollera lokala elnätsmonopol kan vara en synnerligen lukrativ verksamhet. Det visar inte minst jättarna på den marknaden, det vill säga Vattenfall, Eon och Ellevio (tidigare Fortum) när de ständigt höjer priserna och redovisar hög lönsamhet.

Skånska Energi har drygt 100-åriga anor, och har byggts upp via fusioner mellan elbolagen i en rad mindre skånska kommuner som Dalby, Sandby, Kävlinge, Veberöd och Sjöbo. Under senare år har företaget framför allt riktat in sig mot energismarta lösningar och förnybar energi, och har idag affärsområdena Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Elnätet ligger norr och öster om Lund, och bolaget har också elproduktion med vattenkraft. Skånska Energi säger sig leverera 100 procent förnybar och utsläppsfri el.

Skånska Energi har tidigarelagt sin niomånadersrapport från den 9 november till den 23 oktober. Perioden januari-juni ökade bolaget omsättningen från 153,2 till 186,3 miljoner kronor, och resultatet efter finansiella poster från 16,9 till 22,2 miljoner kronor. Bedömningen var då att helårsresultatet ska bli ”minst i nivå” med fjolårets 33,5 miljoner kronor.

De senaste veckorna har i vart fall visat att intresset för Skånska Energi är betydligt större och bredare än det ursprungserbjudande som bolagets styrelse och Erik Penser Bank ansåg rimligt.

Den 21 september höjde Infranode Energi erbjudandet till 70 kronor. Infranode investerar i infrastruktur i Norden, och förvaltar 4,45 miljarder kronor från bland andra KPA Pension, Fjärde AP-fonden och Folksam.

Två dagar senare höjde Acsnacs sin insats med två kronor, med andra ord 20 procent högre än ursprungsbudet. Dagen efter höjde Infranode med ytterligare tre kronor och med en acceptfrist till den 15 oktober.

Den 2 oktober slog så Kraftringen till med det erbjudande som förefaller bli vinnande i slaget om Skånska Energi, på 80 kronor per aktie. (Se hela officiella budhistoriken här.)

Kraftringen, som liksom Skånska Energi är resultatet av flera lokala elbolag som gått samman, ägs av de skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Förutom att bolaget, till skillnad från övriga budgivare, redan har geografiskt närliggande verksamhet är Kraftringen redan en av de största aktieägarna i Skånska Energi.

Bolagets vd Sezgin Kadir säger i ett utlåtande också att han ”är övertygad om att vi gemensamt kommer kunna erbjuda ännu bättre lösningar, till gagn för såväl kunder som för medarbetare och ägare.”

Just kunderna är annars en kategori som ofta kommer i kläm när nätmonopolen byter ägare.

I fallet Skånska Energi är frågan även vilka slutsatser finansmarknaden kan dra av styrelsens och Erik Penser Banks bedömningar.

Platsannonser