Nya EU-regler om fildelning på väg köra över Sverige

Just när Renfors-utredningen förkastats i Sverige och det förslaget mot fildelningsförbud stoppats, visar det sig att EU-parlamentet inom kort ska rösta om samma sak med franske presidenten Nicolas Sarkozy som pådrivare. Går förslagen igenom kommer de reglerna att införas i Sverige.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2008-07-03

Det är EU-parlamentets industriutskott och konsumentutskott som ska sammanträda på måndag klockan 19-21 för att rösta i frågan.

Redan under torsdagen förhandlade utskotten om kompromissförslag.

Rent konkret är det fyra direktiv i det så kallade "telekom-paketet" som ska behandlas, och omfattar reglering av hela telekombranschen, en ny övervakningsmyndighet, och telekomoperatörernas skyldigheter.

I direktiven ingår precis samma förslag som i Renfors-utredningen om att det ska vara operatörernas ansvar att stänga ner internetabonnemang hos kunder som fildelar.

Det handlar även om att övervakningsmyndigheten ska tillse att det finns "filter" som känner av om det pågår olaglig fildelning.

Industriutskottet har 40 ledamöter inklusive svenskarna Lena Ek (c), Göran Färm (s) och Gunnar Hökmark (m).

Konsumentutskottet som även kallas "inre marknads-utskottet" har också 40 ledamöter inklusive svenskarna Charlotte Cederschiöld (m), Anna Hedh (s), Eva-Britt Svensson (v) och Olle Schmidt (fp).

En nyckelperson är svenske EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (m), som i och för sig inte sitter i något av de aktuella utskotten, men tog initiativet att stoppa tidigare EU-reglering av fildelning genom att kräva ett ändringsförslag av den så kallade Bono-rapporten.

Fjellner är en känd motståndare till reglering av fildelning, och frågan är nu om han kan agera i kulisserna för att även stoppa måndagens utskottsomröstning.

Enligt vad Realtid.se finns olika uppfattningar i fildelningsfrågan både bland de svenska partierna som sitter i EU-parlamentet, och även inom partierna.

Frågan är exempelvis om Hökmark som liksom Fjellner också företräder moderaterna, kommer att rösta emot de nya reglerna.

Om utskotten godkänner de nya direktiven, kommer de att tas upp för behandling i själva EU-parlamentet i nästa steg. Och det är väldigt ovanligt att slutgiltiga direktiv godkända i utskotten ändras i EU-parlamentet.

Tungviktare som franska presidenten Nicolas Sarkozy är en välkänd förespråkare av regler för att stoppa olaglig fildelning. Efter Fjellners tidigare kupp lyckades han stoppa Sarkozys försök att införa reglering, men nu kan alltså Sarkozy vara på väg att köra över Sverige igen.

Som en parallell till fildelningen via internet, har folk tidigare spelat in musik från radio på kassettband via sina bandspelare. Det var också förbjudet att göra kopior på sådana band, men svårt att kontrollera.

Musik- och filmförlagens önskemål är därför att lägga ansvaret på tekniktillverkarna, vilket på kassettbandens tid skulle ha blivit tillverkarna av bandspelare. Det är de tillverkarna som skulle ställas till svars för piratkopiering.

– Det är Hollywoods dröm att ha ett sådant upplägg av regleringen, säger en källa.

I nutid skulle det alltså innebära exempelvis att tillverkare av mp3-spelare som iPod skulle bli straffrättsligt skyldiga när en privatperson spelar olicensierad musik.

– Det är som att säga att biltillverkaren Volvo blir ansvariga vid bilolyckor där oskyldiga skadats, säger källan.

Han anser att ämnet är en viktig demokratisk fråga eftersom det enligt honom är så dålig bevakning av EU i Sverige, så att svenskarna är omedvetna om och oförberedda på nya regler som plötsligt kan komma från EU utan debatt i Sverige.

– Vi måste ha kontakt med våra politiska representanter i EU och ställa dem till svars och fråga vad de gör i specifika frågor och hur de röstar, så att vi kan utvärdera dem när vi ska rösta nästa gång, säger källan.

Sedan år 2005 finns redan "datalagringsdirektivet" från EU som nu håller på att införas, och innebär att all internet- och teletrafik måste sparas under en viss period. Varje EU-land har rätt att bestämma hur lång den perioden ska vara, exempelvis 6, 12 eller 24 månader.

Den sparade informationen ska omfatta information typ vem som kommunicerat, när och var.

Motståndare till fildelningsförbud agiterar för att man måste ha frihet att uttrycka sig och få information.

– De sätt på vilka musik- och filmförlagen tjänar pengar kommer ändå att förändras, säger källan som anser att fildelning ska vara tillåten.

Ian Hammar

ian.hammar@realtid.se

08-545 87 151

Platsannonser

Läs allt innehåll på sajt med Realtid Premium
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in