Finans

Ny ordning för redovisningstillsyn

Årsredovisningar och halvårsrapporter ska nu skickas in till nyinrättade Nämnden för svensk redovisningstillsyn istället för till Finansinspektionen.

Uppdaterad 2019-06-14
Publicerad 2019-06-14

Finansinspektionen  har delegerat övervakningen av regelbunden finansiell information – det vill säga årsredovisningar och halvårsrapporter – till den nyinrättade Nämnden för svensk redovisningstillsyn, ett självständigt organ inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Nämnden väljer varje år ut bolag för granskning baserat på en rotations- och riskbaserad modell. Målsättningen är att alla bolag ska granskas vart femte år. Den tilltänkta granskningsprocessen har meddelats i brev till CFO i samtliga bolag som har värdepapper noterade på de svenska reglerade marknadsplatserna och finns även beskriven på nämndens hemsida. De bolag som ingår i årets granskning har erhållit ett uppstartsbrev som även det beskriver nämndens arbetsordning.

Nämnden har inte några sanktionsbefogenheter. Om nämnden i sin granskning konstaterar en överträdelse från gällande bestämmelser, och gör bedömning att denna inte är ringa, ska nämnden informera Finansinspektionen. Finansinspektionen ska göra en självständig utredning och kan, om en överträdelse inte bedöms vara ringa, meddela en erinran och en sanktionsavgift. I de fall nämnden konstaterar en överträdelse, men gör bedömningen att denna är ringa, ska nämnden uppmana bolaget att i framtida finansiella information rätta felaktigheterna, alternativt offentliggöra en särskild rättelse.

Nämnden ska bestå av sju ledamöter samt en administrativ chef. Ordförande är Annika Poutiainen, tidigare enhetschef på Finansinspektionen och nordisk marknadsövervakningschef på Nasdaq.

 

Platsannonser