Annons

Annons

Ny ordförande i Andra och Sjunde AP-fonden

Regeringen har utsett Jan Roxendal som ordförande i Andra AP-fonden och Rose Marie Westman som ordförande i Sjunde AP-fonden. Dessutom har två nya vice ordförande och sammanlagt nio nya ledamöter utsetts i de sex AP-fondstyrelserna.

Både Roxendal och Westman är sedan tidigare ledamöter i respektive fondstyrelse.

‒ AP-fondernas uppgift är att bidra till svenska folkets pensioner. Att sitta i en sådan styrelse är därför ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Jag är därför glad att kunna förordna kompetenta styrelser med stärkt hållbarhetsprofil. Jag vill samtidigt uttrycka min uppskattning för styrelsernas och fondernas arbete, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Jan Roxendal, ny ordförande i Andra AP-fonden, har bred erfarenhet från ledande positioner i en internationell miljö liksom mångårig styrelseerfarenhet i både statlig och privat regi. Han var tidigare vice ordförande och ersätter Marie S Arvidsson som lämnar styrelsen efter åtta år.

Annons

Annons

Rose Marie Westman, ny ordförande i Sjunde AP-fonden, har lång erfarenhet av global makroanalys och av att förvalta pensionskapital. Hon har varit ledamot i Sjunde AP-fondens styrelse sedan 2012 och ersätter Bo Källstrand som lämnar styrelsen efter åtta år.

Ledamöterna i det sex AP-fondernas styrelser, totalt 50 stycken inklusive sex ordförande och sex vice ordförande, utses för ett år i taget. Fyra ledamöter i respektive fond (Första‒Fjärde AP-fonden) ska enligt lag utses efter förslag från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Regeringen har vidare utsett Jeanette Hauff som ny vice ordförande i Andra AP-fonden. Jeanette var tidigare ledamot i styrelsen och efterträder Jan Roxendal som blir ordförande. Som vice ordförande i Sjätte AP-fonden har regeringen utsett Urban Lindskog, tidigare ledamot i styrelsen. Urban efterträder Per Strömberg som lämnar styrelsen efter sju år.

Regeringen har också utsett följande nio nya ledamöter i AP-fondernas styrelser:

Anders Henriksson, Landstingsstyrelsens ordförande Kalmar län, Första AP-fonden
Martina Björkman Nyqvist, Docent Handelshögskolan i Stockholm, Andra AP-fonden
Hanse Ringström, oberoende rådgivare, Andra AP-fonden
Torbjörn Hållö, LO-ekonom, Tredje AP-fonden
Mikael Sandström, Chefsekonom TCO, Tredje AP-fonden
Alexander Ljungqvist, innehar Familjen Stefan Perssons professur i Entrepreneurial Finance på Handelshögskolan, Sjätte AP-fonden
Karin Reuterskiöld, Hållbarhetsstrateg Danske Bank, Sjätte AP-fonden
Per Frennberg, fd Kapitalförvaltningschef Alecta, Sjunde AP-fonden
Emma Ihre, Hållbarhetschef Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Sjunde AP-fonden

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons