FinansNyhet

Ny ordförande i Advokatsamfundet

Publicerad

Valberedningen har föreslagit Lena Frånstedt Lofalk till ny ordförande för Advokatsamfundet. Hon kommer att ersätta Bengt Ivarsson.

Realtid.se

Advokatsamfundets valberedning har enhälligt beslutat föreslå Lena Frånstedt Lofalk till ny ordförande i Advokatsamfundet. Hon kommer då att ersätta nuvarande ordförande Bengt Ivarsson. Till vice ordförande i Advokatsamfundet föreslås Tobias Fälth.

Ytterligare fyra nya ledamöter föreslås till Advokatsamfundets styrelse: Åsa Erlandsson, Mia Edwall Insulander, Anna Ulfsdotter Forssell och Erik Sjöman.

Till ny ordförande i disciplinnämnden att efterträda Lena Frånstedt Lofalk föreslås Börje Samuelsson och till vice ordförande föreslås Leif Ljungholm. Till ny ledamot föreslås Biörn Riese.

I en kommentar i pressmeddelandet säger Tomas Nilsson, ordförande i Advokatsamfundets valberedning:

– Vi är glada över att kunna presentera fem ytterst kvalificerade advokater som nya ledamöter i Advokatsamfundets styrelse varav fyra kvinnor.

De nya ledamöterna utses vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte den 15 juni.

Annons