"Jag hoppas att jag i min roll ska kunna visa andra med familj att M&A- och byråvärlden inte per automatik behöver väljas bort", säger Johanna Wärnberg på Hannes Snellman.
"Jag hoppas att jag i min roll ska kunna visa andra med familj att M&A- och byråvärlden inte per automatik behöver väljas bort", säger Johanna Wärnberg på Hannes Snellman.
M&A

Ny M&A-specialist på Hannes Snellman: "M&A-aktiviteten är hög"

Advokatbyrån Hannes Snellman rekryterar Johanna Wärnberg från Bird&Bird som M&A-specialist. “Den fortsatt goda tillgången på kapital talar för att transaktionsaktiviteten kommer vara fortsatt hög under resterande del av 2019” säger hon.

Publicerad 2019-06-17

Tidigare i vår anslöt partnern Mikael Klang till Hannes Snellmans arbetsgrupp för fusioner och förvärv, M&A. Nu växer byrån ytterligare inom M&A genom rekryteringen av Johanna Wärnberg som "specialist partner".

– På Hannes Snellman får man möjlighet att jobba med komplexa och intressanta ärenden. Samtidigt lägger byrån fokus på medarbetarna genom att ge dem mycket goda förutsättningar att utvecklas och se till att man kan jobba kvar oberoende av vilken fas man är i livet. Detta och att Hannes Snellman värderingar rimmar mycket väl med mina egna. En bonus är självfallet också att Hannes Snellman finns i både Finland och Sverige och jag följaktligen får fortsätta att jobba med klienter både i mitt gamla och mitt nuvarande hemland.

Vad vill du åstadkomma i din nya roll?

– Som person drivs jag av att kunna hjälpa, effektivisera och förbättra. Detta kommer givetvis även reflekteras i hur jag tänker i min nya roll; om en process inte är optimal eller om vi gör något som inte för oss dit vi vill, bör man ta sig en funderare om det finns något som kan förbättras så att upplevelsen blir bättre för klienten och för oss. Jag hoppas också att jag i min roll ska kunna visa andra med familj att M&A- och byråvärlden inte per automatik behöver väljas bort.

Hannes Snellman arbetar målinriktat med att medarbetarna ska ha möjlighet att få en balans mellan arbete och fritid. Bland annat erbjuder byrån ett arbetssätt med flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta hemifrån.

– Vi uppmuntrar återhämtning efter arbetstoppar och arbetar för att inte ha en ”face-time” kultur. Även vårt kompensationssystem speglar samma synsätt. Alla våra medarbetare ska kunna förena arbetet med föräldraskap.

Johanna Wärnberg ser positivt på M&A-marknaden framöver.

– Vi har sett en trend med ökande M&A-aktivitet successivt under året. Detta trots att antalet större sponsorbackade transaktioner minskat. Den fortsatt goda tillgången på kapital talar för att transaktionsaktiviteten kommer vara fortsatt hög under resterande del av 2019.

Hannes Snellman är sedan flera år en etablerad rådgivare inom M&A i Sverige och i övriga Norden. Målet är inte att nå en viss storlek utan snarare växa och ta ytterligare marknad inom sitt core segment och vara ’the nordic firm of choice’ i de uppdrag som är viktigast för byråns klienter.

– Vi tror inte att vi uppnår detta genom att nödvändigtvis vara den största legala M&A-rådgivaren, utan bara genom att vara den bästa.

Bloomberg: Nordic Announced Deals 2018

Hannes Snellman ligger i topp när advokatbyråerna rankas utifrån sin delaktighet i M&A-transaktioner.

1. White&Case - 51 deals

2. Hannes Snellman - 49 deals

3. Baker&McKenzie - 41 deals

4. Vinge - 33 deals

5. Allen & Overy - 27 deals

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in