Harald Mix
Harald Mix.
Finans

Ny jättefond för Altor

Altor har tagit in 2,5 miljarder euro i en femte fond med fokus på tysktalande länder och börsbolag. Harald Mix avslöjar hur lönsamma Altor är och talar om successionen i en längre intervju med Realtid. 

Uppdaterad 2019-02-08
Publicerad 2019-02-07

– Nu startar vi vår femte fond med 2,5 miljarder euro i utlovat kapital. Den kommer att satsa på medelstora bolag med en omsättning på 1 à 5 miljarder kronor, säger Harald Mix som är grundare och vd för Altor.

93 procent av kapitalet kommer från tidigare investerare. En stor del är från olika stiftelser, Ivy League-universitet, ett stort universitet på amerikanska västkusten, family offices, och 20 procent kommer från pensionsbolag och 12 procent från försäkringsbolag. Största delen av investerarna finns i Norden och därefter USA.

Kommer ni att förlänga denna fond?

– Generellt har vi ägt våra bolag lite längre, kanske 15 år. Vi kommer inte att förlänga mer än så.

Fonden satsar på allt från verkstad, health care, financial services, business-to-business till exempel logistisk, consumer-to- business, och vad som Harald Mix tycker är särskilt spännande: techbolag och software.

– Många konkurrenter har olika fondfamiljer men vi har en fond från mindre tillväxtbolag till större privata och publika bolag.

Hittills har Altor gjort 6 investeringar i börsnoterade bolag, bland annat i S-banken, Transcom och Eltech i Norge.

– Börsnoterat är ett intressant komplement. Vi kommer att öka andelen noterat från 10-15 procent till en fjärdedel. Det finns mycket konstruktivt som vi kan göra i noterade bolag.

Fonden kommer att öronmärka cirka 25 procent av pengarna för tysktalande bolag. Det innebär att kontoret i Zürich kommer att ha hand om en stor del av investeringarna. Där finns bland andra Klas Johansson som nyligen flyttat dit.

Altor är ett av de mest framgångsrika svenska riskkapitalbolagen även i konkurrens med utländska bolag. Sedan 2003 har bolaget haft en avkastning/IRR (internal rate of return) om 35 procent per år på de bolag som sålts. Hälften av bolagen har sålts.  På samtliga bolag uppskattas IRR till 26 procent. Multipel på bolag som har sålts (money-multiple) har varit 3,7 vilket är väldigt högt.

– I över 16 år har vi varit bland de ledande fonderna, säger Harald Mix.

Hur ser du på att Nordic Capital lär vara intresserade av att köpa Söderberg&Partners? Blir ni konkurrenter?

– Vi är fokuserade på vår affär som har stor potential.  Vi kan växa organiskt inom både private wealth-delen och den mer traditionella affären.

– Vi kan öka våra marknadsandelar när mindre nöjda kunder lämnar storbankerna.

Hur hanterar du bolagets succession inom Altor?

– Jag har för avsikt att fortsätta inom överskådlig tid. Vi är en grupp på 10 partner med en senior grupp på 5 partner.

Vem tar över efter dig?

– Det är ingen monarki. Jag är 58 år. Jag fortsätter som vanligt.

Hur är din roll idag?

– Jag har mer av en chief investment officer roll nu med en fri agenda. Jag utvärderar möjligheter. Jag jobbar med förändringsprocessen. Andra partner sköter det löpande.

Kommer din roll att förändras?

– Den har ändrats från det jag startade bolaget. Men som den är nu passar den mig och organisationen.

Varför är det så få kvinnor inom riskkapital?

– Två partner är kvinnor. Kvinnorna kommer. Det är en fråga om timing. Det tar 10 år att växa sig igenom systemet för att bli partner på ett riskkapitalbolag. Det finns många duktiga kvinnor och jag tror att kvinnor passar utmärkt för att arbeta med riskkapital.

Vilka är de mest intressanta makro-trenderna just nu och vilka affärsmöjligheter skapar dessa?

– Klimatet, med allt som rör planeten, skapar intressanta affärsmöjligheter, hur ta hand om gammal labbutrustning, demografi, health care, hur effektivisera denna, och utrustningen, hur effektivisera system, …

– Med nya regeringen får vi mer stabilitet och det blir mer intressant att investera i hälsosektorn.

Men din batteri-satsning Northvolt äger du privat?

– Det är jättespännande men det ligger utanför Altors investeringsmandat.

Vad tycker du är största felet som görs idag när investeringar utvärderas?

– Generellt finns en tendens att överskatta den delen av förbättringspotentialen som rör bruttovinsten. Man förstår inte att även konkurrenterna förbättrar sig. Men det finns större förutsättningar att jobba just under bruttovinstmarginalen, till exempel ha en plattorganisation, på bästa möjliga sätt stödja verksamheten regionalt till exempel, decentralisera, lite à la Janne Carlzon.

Vilka investeringar har du själv misslyckats med?

– Jag har två nollor: Nimbus och Relacom. I det ena fallet missbedömde vi kraften i en fallande konjunktur 2008. I det andra missbedömde vi styrkeförhållandena mellan kund och leverantör.

Hur ser du på den ökande skuldsättningen i samhället och i din bransch?

– Det är viktigt att skydda folk från aggressiva långivare, det gör man bland annat i Norge idag med olika skärpningar.

– På bolagsnivå så hamnade utlåningen tidigare direkt på bankernas balansräkning. Nu har mycket av L.B.O- finansiering flyttat till institutionella långivare, till debt-fonder. Från lån på bankernas balansräkning har dessa blivit investeringsprodukter. Det har bidragit till att skapa en annan typ av marknad och minskat riskerna i systemet.

– Men över tiden så peakar lånemultiplarna, dessa brukar röra sig som konjunkturen.

– Jag tycker "covenant light" har minskat risken, den ligger utanför banksystemet, och ger tid att agera för bolagen.

Hur ser du på EQT:s fallissemang i leksaksbranschen?

– Det är en kombination av hög skuldsättning och en "major disruption" i ett konsumtionsmönster.

Så var tiden med Harald Mix över; två andra journalister väntar. Harald Mix ska därefter gå iväg och äta en hamburgare på O´Learys där Altor är minoritetsägare sedan ett år tillbaka.

 

 

  

 

 

 

Platsannonser