Dan Olofsson, Percy Nilsson
Juridik

Nu startar insiderrättegången

I dag startar en av de mest omfattande rättegångarna om insiderhandel i Stockholms tingsrätt. Bland de åtalade finns Percy Nilsson och Dan Olofsson.

Publicerad 2021-08-23

Rättegången planeras pågå i 27 dagar, inklusive två extra dagar, med slutdatum den 21 september.

Åklagare Pontus Hamilton driver målet. 

– Jag menar att vi har ett bra bevisläge. För det mesta bygger insidermål på indicier, informationen överförs ju oftast muntligen, men här finns en del meddelanden som är besvärande för de tilltalade, säger kammaråklagare Pontus Hamilton på Ekobrottsmyndigheten till DN.

Det var i juli förra året som Ekobrottsmyndigheten lämnade in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt avseende insidermisstanke. Ansökan handlade om misstänkt insiderbrott  i samband med budet på fastighetsbolaget Victoria Park.

Åtalet omfattar totalt 14 personer samt 27 åtalspunkter. Percy Nilsson och Dan Olofsson finns med bland de åtalade. Båda anklagas för grovt insiderbrott. 

Det var i början av december 2019 som Danirs ägare Dan Olofsson informerades om en förundersökning om eventuell otillåten insiderhandel i fastighetsbolaget Victoria Park den 3 maj 2018.

Anledningen till att Dan Olofsson fanns med i förundersökningen är att han den 2 maj 2018 kontaktade en annan ägare i Victoria Park i syfte att påverka denne att acceptera ett kommande bud på företaget.

Dan Olofsson var, enligt honom själv, vid kontakten tydlig med att han gav den andra ägaren insiderinformation, vilket innebär att ingen handel får ske i aktien. 

Enligt uppgift från åklagaren kan insiderhandel i Victoria Park ha ägt rum innan informationen om det kommande budet blivit offentlig. Detta kände Dan Olofsson inte till förrän utredarna berättade det för honom i december 2019.

– Jag har självfallet inte haft någon som helst avsikt att främja otillåten insiderhandel. För det fall något otillåtet skett, vilket jag inte vet, så har det skett utom min kännedom och självklart utan att jag haft något ekonomiskt utbyte. Tvärtom har jag varit tydlig med att upplysa om att jag förmedlat insiderinformation, vilket innebär att handel med aktier inte får ske, sa Dan Olofsson i en skriftlig kommentar i januari förra året.

– Jag menar att det är fullt legitimt och del av mitt ansvar som stor ägare i Victoria Park att försöka påverka annan ägare att senare, när all information är offentlig, acceptera ett bud som jag redan accepterat. Styrelsens budkommitté hade liksom jag uppfattningen att det aktuella budet bäst gagnade bolaget och dess aktieägare.

Åtalet gäller 27 brottsmisstankar.  Flera av de misstänkta har anlitat några av Sveriges mest namnkunniga försvarare när det gäller ekonomisk brottslighet. Percy Nilsson företräds av Lars Kruse och Dan Olofsson av Tomas Nilsson.

Platsannonser

Logga in