Sven Hagströmer. Foto: Creades
Sven Hagströmer är ordförande liksom ägare av Biovestor. Foto: Creades
Finans

Noterade innehav lyfter Creades

Creades substansvärde ökade 9,7 procent under det tredje kvartalet, vilket är marginellt sämre än börsens index som ökade med 10,1 procent. Den börsnoterade aktieportföljen lyfte substansvärdet.

Uppdaterad 2016-10-13
Publicerad 2016-10-13

I dag presenterar Creades tredje kvartalsrapporten för i år. Substansvärdet ökade med 9,7 procent under kvartalet, vilket var något sämre än börsen som ökade med 10,1 procent.

Creades börsnoterade aktieportfölj ökade dock med 14,7 procent i värde under kvartalet. Portföljen med onoterade företag ökade med 2,1 procent, medan likvida medel avkastade noll, enligt rapporten.

Hittills under året har Creades substansvärde per aktie ökat 7,2 procent, vilket är drygt en procentenhet högre avkastning än Six Return Index.

Utmärkande bland de noterade innehaven var Lindab, vars aktiekurs ökat med hela 30 procent efter en bra rapport för andra kvartalet. Avanzas aktiekurs under kvartalet ökade med 5 procent. Creades tredje största noterade innehav Transcom hade en kursuppgång med 16 procent. Note hade en kursutveckling med över 30 procent.

Creades finansiella investeringar i andra noterade företag hade en värdeökning med 16 procent under kvartalet. Mest utmärkande var Storytel som sedan december 2015 gett en avkastning om 110 procent.

Under tredje kvartalet har Creades investerat i Röhnisch (68,5 procent) för 79 miljoner kronor samt gjort en investering i Tink.

Bland de onoterade innehaven är det Inet som lyfts fram med en tillväxt på 19 procent.

Förvaltningsresultatet för koncernen som helhet uppgick till 298 miljoner kronor, att jämföra med 54 miljoner kronor året innan. För hela perioden uppgick förvaltningsresultatet till 206 miljoner kronor, jämfört med 394 miljoner kronor i fjol. Av detta avsåg 285 miljoner kronor noterade värdepapper för kvartalet och 160 miljoner kronor för hela perioden.

Onoterade värdepapper bidrog med 13 miljoner kronor för kvartalet och 46 miljoner kronor för hela perioden.

Förvaltningsresultat rensat för minoritetens andel uppgick till 294 miljoner kronor under kvartalet, jämfört med 54 miljoner kronor samma period i fjol och 200 miljoner kronor för hela perioden jämfört med 391 miljoner kronor i fjol.

Koncernens resultat under kvartalet uppgick till 290 miljoner kronor, jämfört med 37 miljoner kronor samma period i fjol och för hela perioden uppgick resultatet till 189 miljoner kronor, jämfört med 370 miljoner kronor i fjol, varav 183 miljoner kronor är hänförligt till Creades aktieägare. detta motsvarar 14,32 kronor per aktie, jämfört med 26,84 kronor samma period i fjol.

"Jag vill även passa på att tacka tidigare vd Per Frankling för hans tid på Creades, där han tillförde ett värdefullt kunnande inom onoterade investeringar. Vidare kommer vi 1:a november att välkomna vår tillträdande vd John Hedberg,  som  kommer  att  stärka  Creades  investeringsorganisation  med  såväl  operativ  som finansiell  kunskap. Slutligen  vill  jag  tacka  personalen  på  Creades  som  inte  bara  verkar  överleva  att  ha  mig  som  chef  i  två  månader utan dessutom fortsätter att prestera på högsta nivå", skriver Erik Törnberg i en kommentar.

Platsannonser